Call for Speakers

Call for speakers fra 1. april til 1. juni 2018

Vi ønsker dine innspill til temaer og foredragsholdere!

EHiN er en plattform mellom næringsliv og offentlig sektor. Konferansen er en samleplass for mange ulike temaer relatert til digitalisering av prosessene i helsesektor og kommuner.

EHiN er en visjonær konferanse som ønsker å blande fremtidsrettet teknologiforståelse med nytteverdi for deltakere. Innholdet skal være dynamisk og interaktivt, og skal gi læring og inspirasjon. Selve informasjonen om prosjekter og produkter kan man få andre plasser eller senere.

Vi ønsker innspill til foredrag, temaer og prosjekter. Tidsrommet for innmelding er 1. april til 1. juni. Alle kan sende inn innspill. Disse behandles av programkomiteen, som sammen med moderatorer for de ulike spor og sesjoner, setter sammen et program som gir mest verdi for deltakere og partnere.

Konferansen har en rekke parallellsesjoner, samt plenum i expo. Alle innspill er velkomne, men ikke alle blir benyttet. Vi råder derfor å komme med en konsis og fristende beskrivelse av det som ønskes i programmet.

Alle bidrag vurderes faglig i programkomiteen eller referansegruppene. Hver sesjon har en moderator som etter hvert blir kontaktpunkt til foredragsholdere, og bindeledd mellom de som taler og EHiN-organisasjonen.

Tema

Temaene for alle sesjoner er ikke fastsatt. Nedenfor er noe av det man kan forvente EHiN 2018 vil omhandle:

  • Norge som e-helsenasjon
  • Helsedata som driver
  • Modeller og eksempler for samhandling
  • Psykisk helse
  • E-helseforskning
  • Velferdsteknologi og smarte samfunn -et dynamisk samfunn for oss alle
  • Sikkerhet & Personvern
  • Alt annet du mener må være med på EHiN

Ønsker du å bidra faglig til EHiN 2018?

Call for Speakers er åpen fra 1.april til 1.juni.

Under finner du skjema for inspill, har du noen spørsmål?
Send mail til nard@ikt-norge.no.