Om oss

Program

EHiN hovedprogram: Tre parallelle spor med teknologiutvikling i norsk helsevesen. Her bidrar it-bransjen og offentlig sektor i tematiske sesjoner som settes sammen av programkomiteen.

Velferdsteknologi: Det vil være et eget (norsk) spor om omsorg og kommunale tjenester. Integrerte løsninger – smart home – smart kommune. Stort utstillingsområde.

Sikkerhet: Sikkerhet og godt personvern er grunnlaget for all bruk av data i helsesektoren. Det vil være et eget utstillingsområde om sikkerhet, samt et eget spor. 

E-helseforskning: i år presenteres forskningsbasert kunnskap fra e-helsefeltet i et eget spor. Norges forskningsråd og Nasjonalt senter for e-helseforskning har sammen med programkomiteen funnet frem til forskning innen følgende tema: roboter og kunstig intelligens, samhandling og arbeidsflyt, nasjonale e-helseløsninger, Helseplattformen og Én innbygger – én journal, helsehjelp på nye måter: velferdsteknologi og mobile tjenester, samt forskning på helsedata for beslutningsstøtte og kvalitetsforbedring.

Sammenhengende behandling: I 2016 besøkte nesten 300 deltagere fellesområdet rundt interoperabilitet. Vi ser på hvordan pasienten kan oppleve et sammenhengende helsevesen.

Gamification: Bruk av spillelementer i rehabilitering og psykisk helse

Genetikk: hvordan spiller kunnskap om våre gener inn på mulighetene vi har for å holde oss friske, og behandle sykdommer? Og kan Norden ha en egen rolle i utviklingen av genetikk?

Presentasjon av Norge som e-helse-nasjon: både på engelsk og norsk vil det være mye informasjon om de nasjonale og lokale programmer Norge jobber med, og er i ferd med å bli et foregangsland på e-helse.

Kontakt

Generelt – Head of Conference

Kontakt: Nard Schreurs, IKT-Norge
E-post: nard@ikt-norge.no

Partnerskap – Partnership

Kontakt: Hilde Naas Rødseth, Macsimum
E-post: hnr@macsimum.no

Prosjektleder event – Project manager

Kontakt: Hilde Naas Rødseth, Macsimum
E-post: hnr@macsimum.no