Partner

Partner

En stor konferanse som EHiN er ingenting uten partnere, både kommersielle og ikke-kommersielle.

Konferansen har en rekke samarbeidspartnere på blant annet program, videreutvikling av konsept og planlegging. Vi setter stor pris på initiativrike bidragsytere og ikke minst er det viktig for alle deltakere å kunne få en bredere innsikt i hva de kommersielle partnere utvikler og kan tilby av løsninger.

Ditt bidrag er med å fremme fokus på e-helse i Norge, samt vise frem hvilke løsninger som utvikles og forbedres i små og store organisasjoner og firma i hele landet.

Partnerskap for næringsliv

Næringslivet er en uunnværlig ressurs for å realisere et heldigitalisert helsevesen.

Et partnerskap med EHiN 2017 vil gi dere en unik mulighet til å synliggjøre deres kompetanse og løsninger innen helse på Norges største arena for e-helse. Du får tilgang til et dynamisk utstillingsområde tilrettelagt for nettverking og mingling, profilering av logo i markedsføringen av konferansen, samt synliggjøring av merkevare og tjenester.

Noen av partnerpakkene inkluderer et foredrag i programmet. EHiN 2017 har fokus på hvordan ny teknologi og tjenester kan bidra til en endringsprosess for å skape fremtidens økosystem for helse. Vi ønsker at fokuset for presentasjoner fra næringslivet er på hvordan deres løsninger og tjenester kan bidra til å underbygge denne endringsprosessen (og ikke kun på å selge et produkt). EHiN handler om visjoner for fremtiden, og hvordan næringslivet kan bidra.

Alle presentasjoner fra partnerpakkene vil bli markert i programmet.

Vennligst les mer om de ulike mulighetene på partnerpakker i vårt partnerprospekt.

For mer informasjon, ta kontakt med Hilde Naas Rødseth, hnr@macsimum.no.

Partnerskap for organisasjoner og helsesektor

EHiN har flere non-profitt og/eller offentlige organisasjoner som bidragsytere til konferansen. De bidrar på flere nivå, blant annet gjennom organisering, markedsføring, programkomite og som ambassadører for arrangementet. Dette er partnerskap uten finansiell støtte.

Ønsker du å høre mer om hvordan du kan bidra til å gjøre EHiN 2017 til en møteplass for ditt nettverk? Ta kontakt med nard@ikt-norge.no.