Program

Program

Programmet er bærebjelken i EHIN-konferansen. Programmet skal være profesjonelt, aktuelt, tilgjengelig, oppdatert og spennende. Derfor involverer EHiN mange fagspesialister inn i å bygge programmet. EHiN består av et felles program i utstillingsområdet, samt av 7 parallelle spor over to dager.

Programkomiteen

Årets programkomite består av:

Ida Susanna Fattah, Oslo University Hospital
Holly Ankjell, Kreftforeningen
Sverre Fossen, Norsk Helsenett
Jon-Torgeir Lunke, Direktoratet for e-helse
Eirik Nikolai Arnesen, Legeforeningen
Anita Moe Larsen, Norway Health Tech
Nard Schreurs, IKT-Norge