Programkomite

PROGRAM

Programmet er bærebjelken i EHIN-konferansen. Programmet skal være profesjonelt, aktuelt, tilgjengelig, oppdatert og spennende. Derfor involverer EHiN mange fagspesialister inn i å bygge programmet.

Temaet til hele konferansen er ”Økosystemet for helse”. Med det antydes det at alle aktører, om de er store eller små, har en likeverdig rolle i et sammenhengende og sømløs helsesektor. Om man er pasient, innbygger, pårørende, kliniker, politiker eller teknolog, om man bygger en liten app eller en løsning for hele helse-Norge, fungerer uansett ikke et digitalt helsevesen uten felles forståelse, felles standarder, felles sikkerhet og ikke minst felles verdier på tvers av samfunnet.

EHiN består av et felles program i utstillingsområdet, samt av 7 parallelle spor. Hvert spor har tre sesjoner over to dager. Tre spor former den generelle EHiN-konferansen, spekket med strategi, teknologi og inspirerende ideer. Disse sporene har ikke en overordnet nevner, men sesjoner på 1,15 time som har en tydelig tematikk.

TEMA

I år er det 4 parallelle temaspor i tillegg til de tre EHiN sporene. Hver av dem går over to dager, og har en egen prosjektgruppe. De fire sporene er:

  • Velferdsteknologi og smarte byer

  • Genetikk, kreft og personifisert medisin

  • Tillit i digital helse (sikkerhet/personvern)

  • Forskning

Alle temaspor har en paviljong i utstillingsområde og er tilgjengelig også for bedrifter.

PROGRAMKOMITEEN

Ansvar for fellesprogram, 3 EHiN-spor og koordinering av hele programmet.

Anita Moe Larsen, Oslo Medtech
Une Tangen, KS
Fredrik Syversen, IKT-Norge
Jon-Torgeir Lunke, Direktoratet for e-helse
Sverre Fossen, Norsk Helsenett
Else Støring, Kreftforeningen
Nard Schreurs, IKT-Norge
Eirik Nicolai Arnesen, Legeforeningen
Kathy Molstad, Sykepleierforbundet
Nis Johannsen, Helse Sør-Øst

 

Prosjektgruppe Velferdsteknologi og smarte byer

Jan Olsen Nytveit, Oslo Kommune
Elin Wikmark Darell, Værnes
Solrunn Hårstad, Værnes
Jon helge Andersen, Direktoratet for e-helse
Une Tangen/Heidi Slagsvold, KS
Mats Carlin, SINTEF

Prosjektgruppe Tillit i digital helse (Sikkerhet og personvern)

Sverre Fossen, NHN
Aasta Hetland, Normen
Jan Gunnar Borch, Normen
Camilla Nervik, Datatilsynet
Veronica Jarnskjold Buer

Prosjektgruppe Genetikk, kreft, personifisert medisin

Bogi Eliassen, Copenhagen Future Institute
Ketil Wideberg, Oslo Cancer Cluster
Guptar Udatha, Oslo Cancer Cluster
Kari Steig, Helsedirektoratet
Anne Hafstad, Helsedirektoratet
Thomas Smedsrud, BigMed
Biljana Stangeland, CapGemini

Prosjektgruppe eHelseforskning

Tine Nordgreen, Universitetet i Bergen
Gunnar Hartvigsen, UIT Norges arktiske universitet/Nasjonalt senter for e-helseforskning
Frode Strisland, SINTEF
Margunn Aanestad, Universitet i Oslo
Carl Eirik Moe, Universitet i Agder
Liv Johanne Wekre, Helseplatformen
Øystein Nytrø, NTNU
Olaug Råd, Norges forskningsråd
Benedicte Sognefest, Norges forskningsråd
Rune Pedersen, Nasjonalt senter for e-helseforskning
Monika Johansen, Nasjonalt senter for e-helseforskning
Eli Kristiansen, Nasjonalt senter for e-helseforskning

Har du noen spørsmål angående programmet,
ta kontakt med nard@ikt-norge.no.