Hopp til innhold

Velkommen til EHiN!

Den 9. og 10. november 2021!

EHiN står for E-helse i Norge.

Sammen bidrar vi til at Norge er en pådriver i utformingen

av fremtidens helsetilbud med fokus på digitalisering av helsesektoren.

EHiN WEBINARER

Kunstig intelligens i kreftforskning

Det forventes at artifical intelligence, AI, eller på norsk kunstig intelligens, KI, vil innta store deler av samfunnet vårt i løpet av det neste tiåret. I fjor kom regjeringen med en egen melding hetende «Strategi for kunstig intelligens». Der kommer det fram at KI er teknologi som kan få stor betydning for samfunnsutviklingen. Den kan…
Les mer

Sosial innovasjon

For å løse fremtiden helseutfordringer er vi avhengig av teste og utvikle nye forpliktende arbeids- og samarbeidsmodeller, samtidig som digitale plattformer skaper helt nye muligheter og forutsetninger for frivillig innsats. Samarbeidet mellom Nyby og Kreftforeningen viser hvordan vi i fellesskap både utvikler modeller og tar i bruk verktøy for å gripe noen av disse mulighetene.…
Les mer

Veikart til 2025 – På vei til 2030?

I en rapport fra Copenhagen Institute of Future Studies skisseres en mulig vei til en Nordisk modell for digitalisering av helse. Rapporten tar for seg at dagens velferdssamfunn i Norden må bygges inn i et bærekraftig system for helse. I desember 2020 publiserte Direktoratet for e-helse en oppdatert versjon av “Veikart for nasjonale e-helseløsninger” for…
Les mer

Bruk av IT-ressurser i et lite land

Det  er mye debatt om hvordan man skal rigge for den store digitale omstillingen i Norge, både inne helse og andre områder. I et relativt lite land som Norge er antallet mennesker med it-kompetanse begrenset. Skal de jobbe i offentlig sektor eller være konsulenter som settes inn på ulike plasser? Det er også et ønske…
Les mer

Forskning og helsenæring

Forskningsrådet ønsker bedre samarbeid mellom helsenæringen og forskningsinstitusjonene. Er næringsliv og forskning og god kombinasjon? I den helt ferske IMPRESS-studien fra OUS ser man på genprofilen til kreftpasienter, og matcher dem med såkalte off-label-medikamenter (medikamenter som i utgangspunktet ikke er godkjent for deres sykdom). I forbindelse med studien skal det både bygges opp nasjonal infrastruktur…
Les mer

Nordic Health 2030 – Mot et preventivt og datadrevent samfunn

Temaet til dette webinaret er basert på konklusjonene i rapporten Nordic Health 2030. Hvordan skaper vi en bærekraftig og mer forebyggende helsesektor, slik at vi kan videreføre de gode helsetjenester vi har i Norden videre i en digitalisert samfunn?Vi får en introduksjon av Nordic Health 2030 av prosjektleder Bogi Eliasen, fra Copenhagen Institute for Future Studies.Deretter…
Les mer

Big Tech i helse – Medspiller eller utfordrer?

De store tek-gigantene posisjonerer seg med store investeringer og satsinger innen helserelaterte bransjer. Tall fra Bloomberg (Alsberg, 2020)* viser at de fem store: Facebook, Apple, Google, Microsoft og Amazon (FAGMA) er verdsatt til 66 500 mrd NOK og opplever kraftig vekst. Både Apple og Google har flere store forskningsinitiativer sammen med anerkjente aktører der de…
Les mer

Helsedata – Gull eller gråstein?

Denne måneden har Norsk Helsenett (NHN) inngått en kontrakt for å realisere neste steg i Helseanalyseplattformen. Denne plattformen skal være en sikker teknisk plattform som gir “store gevinster til samfunnet ved at tilgangen til norske helsedata forenkles”. Med Helseanalyseplattformen knyttes dataene sammen, og tilgangen forenkles på tvers av registre. Dette er svært viktig for helsesektoren…
Les mer

Digital kompetanse hos klinikere

Det finnes et hav av muligheter til å bruke teknologi i helse – men hva gjør det med klinikere og helsepersonell som skal ta i bruk de digitale løsningene?  Det ligger en sterk forventning i at teknologi skal løse mange av utfordringene i helsesektoren. Men hvordan skal de som jobber i helsesektoren lære seg å…
Les mer

Hva er en konsulent?

Unødvendig bruk av offentlige midler eller nødvendig kompetanse? Sommeren 2020 ble preget av debatter rundt bruk av konsulenter innen helse – særlig gjaldt dette Direktoratet for e-helse sitt økende konsulentbruk, men det gjelder også andre offentlige instanser. Men hva er egentlig en konsulent? Og hva er dens rolle? Er det dyrt å bruke konsulenter –…
Les mer

EHiNpodden

Ishita Barua – En avmystifisering av AI, algoritmer og BigData

AI, kunstig intelligens, blir stadig viktigere innen helse og medisin, men hvilken gevinst gir det for leger og pasienter? Er det så stort og avansert som det høres ut som? Ishita Barua er lege og forsker ved Universitetet i Oslo. Hun tok selv et langt dykk ned i utviklingen av AI, algoritmer og bruk innen…
Hør podcasten her

Bendik Bygstad – Er de store prosjektenes tid over?

Er de store prosjektenes tid over? Bendik Bygstad er IT professor ved Universitetet i Oslo og Handelshøyskolen i Bergen. Han lærer fremtidens siviløkonomer en ting eller to om digitalisering, som er et av de største temaene på dagsordenen i dag. Innføringen av løsninger som Vipps og BankID har skapt store omveltninger i sine felt, og…
Hør podcasten her

Ingrid Stenstadvold Ross – Store data, stortingsvalget og HAP

I første episode av EHiNpodden tar vi en prat med Ingrid Stenstadvold Ross, generalsekretær i Kreftforeningen. Ingrid og Nard Schreurs, leder for EHiN, kommer inn på mange temaer vedrørende e-helse. Store data, stortingsvalget og Helseanalyseplattformen (HAP) står sentralt. Dialogen tar utgangspunkt i status quo og er preget av et kreftsentrert perspektiv. Publisert 1. februar 2021
Hør podcasten her

AKTUELT

Digital hjemmeoppfølging ved covid-19

Artikkelen er originalt publisert og hentet fra: https://www.helsedirektoratet.no/nyheter/digital-hjemmeoppfolging-ved-covid-19 Økt trygghet i en vanskelig situasjon. Det er tilbakemeldingene fra innbyggerne i seks kommuner som har tatt i bruk digital hjemmeoppfølging av pasienter smittet med covid-19. – For helsepersonell gir løsningen god oversikt over brukerne og videre oppfølging, samtidig som det reduserer smittefare, sier avdelingsdirektør for velferdsteknologi…
Les mer

Kommentar: Sosial innovasjon

Det er ikke nok med digitale verktøy. Endringer handler ikke bare om teknologi og penger – vi trenger sosial innovasjon. Se webinaret her: https://ehin.no/artikler/kommentar-sosial-innovasjon/ Norge har mange ambisiøse planer for utvikling av helsetjenester. Ny teknologi kan møte våre behov på en annen måte enn før, men samtidig har det vokst frem en forståelse for at…
Les mer

Kommentar: Veikart til 2025 – på vei til 2030?

En lang vei å gå Greier vi i Norge å få kontroll over teknologien? Det må mer til enn pene ord. Se webinaret her: Utvilsomt har Norges helsesektor fått fart på digitalisering. Der vi sånn midt på forrige tiåret sto bakerst i kø når man snakket om bruk av ny teknologi innen helse, har Norge…
Les mer

AI, Computational Advances Ring In New Era for Healthcare

This is an excerpt of an article published at NVIDIA. Read the full article here. NVIDIA’s Kimberly Powell, at J.P. Morgan Healthcare conference, describes how AI and accelerated computing are advancing the discovery and practice of medicine. We’re at a pivotal moment to unlock a new, AI-accelerated era of discovery and medicine, says Kimberly Powell,…
Les mer

Kommentar: Bruk av IT-ressurser i et lite land

EHIN-KOMMENTAR: Hvordan skal Norge holde kurs i teknostormen som kommer til å bryte opp helsevesenet? 2020 ble et år med et enormt løft for digitale løsninger i helsesektoren.  Både spesialisthelsetjeneste, fastleger og hjemmeoppfølging av pasienter fikk over natta helt nye rammer for hvordan de skulle jobbe, blant annet med bruk av teknologi, som videokonsultasjon.  “Lyndigitalisering…
Les mer

Julehilsen EHiN 2020

Året 2020 vil bli en markeringspunkt i menneskets historie. Det er et år som er lett å huske, og det er et år som har satt dype spor i oss. Da er det selvsagt pandemien som jeg tenker først og fremst på. Den tok verden med storm. Få trodde at det skulle bli så ille…
Les mer
* indicates required
Scroll til toppen