Kunstig intelligens – mer enn analyse

AI, eller artificial intelligence, kalles kunstig intelligens på norsk. Ikke så lenge siden var AI for spesialister i dataanalyse. I dag snakker alle om det, og Norge er, som mange andre land, i ferd med å utvikle en egen nasjonal strategi for kunstig intelligens.

Men det er mange som har jobbet lenge med AI og analyse. Det internasjonale selskapet SAS har lenge bidratt med analyseløsninger i mange bransjer, og også innen helsesektoren.

SAS avholder en egen prekonferanse før EHiN for ansatte i norsk helsesektor, mandag 11. november. Mer informasjon følger.

EHiN spurte Marthe Standeren, rådgiver innen helsesektoren i SAS Norge, hva kunstig intelligens egentlig er.

Bli med SAS prekonfernanse om kunstig intelligens

–Kan du fortelle litt om hva SAS jobber med?

SAS er et av verdens ledende selskap innenfor avansert analyse, analytics og data management. Vi har vært i bransjen i over 40 år og har lang erfaring innen området. SAS er det største ikke-børsnoterte software selskapet i verden, finnes i 147 land og har kontorer i 90 land. Siden oppstarten har vi gått i pluss hvert år og i fjor hadde vi en inntekt på mer enn 3.2 milliarder USD. En viktig årsak til at vi stadig holder oss aktuelle er reinvesteringen på ca 25% av inntektene som hvert år gjøres i R&D.

–Hvordan tror du helse vil påvirkes av teknologien dere jobber med?

–Helsesektoren står ovenfor store utfordringer i årene fremover med en aldrende befolkning, flere kronisk- og multisyke, store variasjoner i kvalitet, og et stadig økende gap mellom inntekter og utgifter. For å få bukt på noen av disse utfordringene må vi begynne å arbeide annerledes. Vi må arbeide preventivt og identifisere pasientene før de blir syke. Vi må ta i bruk de hjelpemidlene som teknologi gir, slik at vi senker kostnadene, frigjør tid for klinikerne slik at de i større grad kan bruke tid hos pasientene.

Ved å ta i bruk AI kan vi tilby bedre tilbud – og sammen vil menneske og maskin kunne redde mange liv.

AI er en utvikling som går fort. Kan du skissere kort hva vi forholder oss til?
AI er absolutt en utvikling som går fort, men det er også viktig å huske at AI eller avansert analyse er noe vi har arbeidet med i mange år allerede. Forskjellen fra tidligere er at vi nå har stor nok datakapasitet til å prosessere enorme datamengder. I dag er det veldig mye som dras inn i begrepet AI, men som i virkeligheten egentlig er avansert analyse.

Vi må sikre at vi har lover og regler som gjør det mulig å få initiativ fra prosjektstadiet til produksjon, hvor personvernet hensyntas og samtidig mulighetene for å være innovativ er tilstede. Infrastrukturen må være på plass, og klinikerne må involveres da det er disse som kjenner behovene best. For å sikre troverdighet og bygge tillit rundt AI må algoritmene kunne forklares, og «black-box»-løsninger unngås.

Uten god kvalitet på data er AI og analyse lite verdt. Data er vår tids olje og helsesektoren sitter på enorme datamengder som vi i dag ikke får tatt i bruk. Det er viktig å bruke den med omhu for å sikre personvern, men å unnlate å bruke mulighetene som finnes, vil gi dårligere tilbud til pasientene.

–Hva kan Norge gjøre for å ta en viktig og selvstendig rolle innen AI i helse?

–Vi må lære av organisasjoner som har kommet lengre enn oss, bruke deres erfaringer og bygge videre på disse samtidig som vi må lene oss frem å skaffe oss våre egne. Norge og Norden sitter på en unik mulighet til å bruke dataene vi har opparbeidet og strukturert gjennom mange år og som knyttes sammen av en enkelt identifikator, personnummer. Vi må sikre at vi kan ta i bruk disse dataene på en sikker måte, og her er Chapter 55 fra Massachuttes et rammeverk det er verdt å se på og gjenbruke ideene fra.

–Dere har valgt å bli med på EHiN for første gang. Hvorfor mener dere dette er en viktig møteplass?

–EHiN er Norges største og viktigste møteplass når det kommer til digitalisering av helsesektoren. Det er en unik arena for å møtes andre interesserte – fra leverandører, politikere til start-ups og influencers. Det er et ypperlig forum for meningsutveksling og med vår prekonferanse ønsker vi å bidra til mer kunnskapsdeling, diskusjoner og relasjonsbygging. Jeg deltok for første gang i fjor og ble veldig imponert over profesjonaliteten, det vide tilbudet innen foredragsholdere og de unike key-speakersene.

–Kan du fortelle litt om seminaret dere organiserer som pre-konferanse? Hvem er det ment til, hva er innholdet, og hva lærer man?

–Pre-konferansen vår har foredragsholdere fra inn- og utland, og vi ønsker å sette på fokus på AI i praksis. Det snakkes som regel om prosjekter, innovasjon og ideer når AI er tema, men i vår konferanse ønsker vi å vise noen av prosjektene som finnes i produksjon og som brukes ute på sykehusene. Vi ønsker at deltagerne skal sitte igjen med innsikt i hvordan de store organisasjonene har lykkes med sin satsning, og forhåpentligvis ta dette med hjem til sine egne foretak.

Konferansen er ment for ledere, beslutningstagere, og interessenter for hvordan gå fra ide til virkelighet.

–Hva er stillingsbeskrivelsen din?

–Jeg jobber som rådgiver innen helsesektoren med hovedfokus på bruk av analytics. Min rolle er å fungere som en oversetter mellom de tekniske løsningene og mulighetene som finnes, og forstå hvordan teknologien kan bidra til å løse noen av utfordringene helsesektoren står ovenfor samt forstå våre kunders behov.

Bli med SAS prekonfernanse om kunstig intelligens