Ronny Holten Olsen

Ronny Holten Olsen er 48 år, utdannet siviløkonom fra BI. Han har siden 2016 vært produktansvarlig for Grunndata og ansatt i Direktoratet for e-helse, og er etter 1.1.2020 gått over til Norsk Helsenett i samme rolle når e-helseløsningene ble flyttet til Norsk Helsenett. Ronny har gjennom helse sin karriere vært opptatt av kunden og gevinster gjennom gode digitaleløsninger med høy kvalitet.