Sending 4

< Tilbake til program

Digitale løsninger for fjernoppfølging

Bidrag fra Oslo og Bødo kommune, Helsedirektoratet og Nasjonalt velferdsteknologiprogram: De siste årene har vi sett en økende bruk av hjemmeoppfølging av innbyggere. Dette involverer både helsepersonell på sykehus, pasienter, pårørende, og ansatte i kommunene. For å få til god og trygg hjemmeoppfølging trengs det tilpasning av ny teknologi på flere nivåer. Stadig flere teknologiske […]

Liv Heidi Brattås Remo Hanne Eggen Vibeke Tellmann Siw H. Myhrer Bjørnar Alexander Andreassen

Status Helseplattformen høsten 2020

Helseplattformen skal anskaffe og innføre ny, felles pasientjournal for hele helsetjenesten i Midt-Norge. For første gang skal det etableres en felles løsning for kommune- og spesialisthelsetjeneste, fastleger og avtalespesialister. Etableringen av et felles journalsystem for Midt-Norge berører til sammen over 40 000 ansatte i kommuner, i sykehus og i det private, og 720 000 innbyggere. […]

Nina Kongshaug Christer Mjåset Tor Erling Evjen Helge Storøy

Økt kapitaltilgang i helsenæringen – en forutsetning for internasjonal vekst?

Sammenlignet med sine nordiske naboer er Norge en liten aktør når det gjelder helseeksport. Mye ligger til rette for at norsk helsenæring skal kunne vokse til å bli en respektabel eksportør innenfor helse, men for at det skal kunne forekomme må man kvitte seg de hindrene som gjør at norske bedrifter ikke når helt opp. […]

Allon Groth Johnny Rindahl Monica Larsen Karen Dolva Fredrik Syversen

Pasientens Legemiddelliste

Pasientens legemiddelliste skal tilgjengeliggjøre pasientens legemiddelopplysninger i en felles, nasjonal oversikt. I dag er det en mangelfull informasjonsflyt pasientenes legemiddelbehandling på tvers av virksomhetene i helsetjenesten. Pasientens legemiddelliste skal gi helsepersonell tilgang til oppdatert informasjon om en pasients legemiddelbruk. Dette vil føre til bedre pasientsikkerhet og kvalitet i tjenesten til pasienten. Målet er også at […]

Robert Nystuen Erik M. Hansen Regin Hjertholm Micaela Thierley Kristin Ruud

How can the use of AI ensure more modern and personalized healthcare?

With the help of artificial intelligence and machine learning, health services will, with time, become more proactive when it comes to prognosis, diagnostics and general interpretation of medical images. The use of AI has come a long way, but lots of research and work remains before one can fully exploit the potential of AI within […]

Vesa Kataja Rolv-Ole Lindsetmo Ketil Widerberg

Covid-19 – fra vanlig hverdag til pandemitiltak på rekordtid

Perspektiv fra akademia, forskning og kommuner: I løpet av et par uker i mars ble helsenorge snudd på hodet. For helsesektoren og helsepersonell ble hverdagen fullstendig omgjort på kort tid. Covid-19 har gjort at både primær- og spesialisthelsetjenesten har måttet tilpasse seg gjennom en hastedigitalisering og en rask innføring av flere nye digitale verktøy i […]

Monika Knudsen Gullslett Linda Nilsen Augland Gro-Hilde Severinsen Holly Ankjell

Decision support for nurses – two examples from Finland

The field of nursing is changing with new technology. In this session the focus is on decision support for nurses. The speakers in this session are from Finland and Norway. The main language of the session is English, but Lars Eirik Hansen will be presenting in Norwegian.   Prerequisites and outcomes of safe use of AI […]

Laura-Maria Peltonen Juha-Matti Ranta Lars Eirik Hansen Cecilie Varsi

Hva er Helseanalyseplattformen og hvordan vil den fungere?

Norge har helsedata i verdensklasse, men det utnyttede potensialet er enormt. I dag er det for komplisert og tidkrevende å få tak i helsedata. Dette gjør at forskning tar for lang tid, og at viktige hypoteser om sammenhenger mellom sykdommer aldri blir utforsket. Helseanalyseplattformen (HAP), som er et av de store prosjektene til Helsedataprogrammet i […]

Marianne Braaten Bjørn Holstad

Felles språk og SNOMED CT

Under denne sesjonen får du høre mer om hvordan det arbeides med å innføre et felles språk i den norske helsesektoren. Når pasienter er i kontakt med helse- og omsorgstjenesten opplever de fleste å måtte fortelle sin historie flere ganger, særlig ved overgangene mellom primær- og spesialisthelsetjenesten. De må ofte ha oversikt over egne medisiner […]

Jørn André Jørgensen Mona Stedenfeldt Jon-Atle Sagabraaten Beate Kristiansen Bente Christensen Bent A. Larsen Taran Borge Olav Isak Sjøflot Trine Hessevik Paulsen Alfhild Stokke

BigMed –konkrete IT-løsninger for å bringe oss ett skritt nærmere presisjonsmedisin i praksis

Etter snart fire år med utvikling, eksperimentering og kunnskapsbygging om klinisk implementering av presisjonsmedisin vil deltakere fra fyrtårnprosjektet BigMed demonstrere noen utvalgte løsninger som ble etablert i prosjektet. Arbeidet med å effektivisere pipelines for genomiske analyser samt tilgjengelggjøre informasjon til kreftleger som skal ta beslutninger om pasienten er blant noen av mange områder der BigMed […]

Vegar Johansen Dagenborg Alia Zaka Bjørn Næss Lars Retterstøl Jan F. Nygård Sharmini Alagaratnam Vibeke Binz Vallevik

Nordisk interoperabilitet

Nordic Healthcare is not sustainable! We need to share more!  The Nordic Interoperability Project (N!P) is an industry initiated open ecosystem for the betterment of data sharing in the Nordics, and supports the ambition of the Nordics being the most integrated health region by 2030, set by the Nordic Council of Ministers. N!P wants to […]

Anders Tunold-Hanssen