Helsedata – Norges nye plattform

Helsedataprogrammet skal bedre utnyttelsen av og kvaliteten på norske helsedata, for å forenkle innrapportering, uthenting og sammenstilling av helsedata på tvers av registre.

Norske helsedata, og spesielt data i helseregistrene, omtales gjerne som en gullgruve for forskning og medisinsk kvalitetsforbedring.  Det blir mer og bedre helseforskning, mer innovasjon og næringsutvikling basert på bruk av helsedata, er tanken.

I denne sesjonen snakker vi med flere om hvordan dette prosjektet kan bidra til at Norge får utnyttes potensialet i både helsedata og innovasjon.

Moderator: Ole Johan Borge

Bestill billetter til alt digitalt innhold EHiN 2020 her.