Status Helseplattformen høsten 2020

Helseplattformen skal anskaffe og innføre ny, felles pasientjournal for hele helsetjenesten i Midt-Norge. For første gang skal det etableres en felles løsning for kommune- og spesialisthelsetjeneste, fastleger og avtalespesialister. Etableringen av et felles journalsystem for Midt-Norge berører til sammen over 40 000 ansatte i kommuner, i sykehus og i det private, og 720 000 innbyggere. Tre helseforetak og 65 kommuner skal bli enige. Vi tar temperaturen på prosjektet etter et år med felles innføringsprosjekt og et halvt år med Covid-19.

I denne sesjonen får du høre:

Nina Anita Kongshaug, assisterende prosjektdirektør, medisinskfaglig ansvarlig i Helseplattformen.

Christer Mjåset, viseadministrerende direktør i Helseplattformen.

Tor Erling Evjen, enhetsleder for «Enhet for service og internkontroll» i helse og velferd i Trondheim kommune.

Helge Storøy, innføringsleder for Helseplattformen i kommunene i Romsdal, innleid til Trondheim kommunes midt-norske prosjektkontor.