Åpning EHiN 2020

Åpning av EHiN 2020, med Mina Gerhardsen, Håkon Haugli, Lill Sverresdatter Larsen og Bent Høie.

Moderator: Elisabeth Jakobsen, Kreftregisteret

Årets EHiN konferanse åpner kl. 09.00 tirsdag 10. November. På grunn av Covid-19 vil EHiN 2020 har et annet format enn ved tidligere år. Konferansen produseres og strømmes fra Norges Varemesse i Lillestrøm, med et begrenset antall deltakere til stede. Via strømmen kan alle følge med. 

Deler av programmet – som åpningen – vil være gratis tilgjengelig. For å få tilgang til alt innhold fra EHiN, både under og etter konferansen, må man ha en digital deltakerpass. Disse kan bestilles her

For de som deltar fysisk, vil årets åpningssesjon vil finne sted i hovedsalen. Under åpningen vil det ikke finnes noe annet på programmet. Etter at åpningssesjonen er ferdig vil parallelle sesjoner igangsettes fra hovedscenen og de andre sporene, og det vil være mulig å besøke utstillingsområdet.

 

Denne sesjonen vil streames gratis på nett. For resten av EHiN trenger man en digital billett, som du kan bestille her.

 

The EHiN 2020 conference – EHealth in Norway – opens at 09.00 on Tuesday 10th of November 2020. This year’s conference will take place at Norges Varemesse in Lillestrøm outside Oslo, with a limited number of people. 

This session will be in Norwegian.

Billetter tilgjengelig her