Edith Lillian Roth Gjevjon

Edith er sykepleier, ph.d. Instituttleder ved Lovisenberg diakonale høgskole. Edith er  ansvarlig for bachelorutdanningen i sykepleie. Hun er også redaktør for Sykepleien Forskning.