Jan-Anders Istad

Jan Anders Istad er utdannet farmasøyt (cand.pharm) og helseøkonom fra Universitetet i Oslo. Han jobber som Market Access Director i Bristol-Myers Squibb Norge, med ansvar for helseøkonomi, pris & refusjon og Governmental affairs. Jan Anders har bred erfaring fra flere firmaer i legemiddelindustrien i Norge, både som leder og i faglige stillinger. Jan Anders har lang erfaring med bransjepolitisk arbeid, og har hatt mange tillitsverv og vært styremedlem i bransjeforeningen LMI og i Norsk Farmasøytisk Selskap.