Jan Fredrik Andresen

Jan Fredrik Andresen er direktør i Statens helsetilsyn, en stilling han har vært i siden 2012. Før det var han avdelingssjef og leder for Voksenpsykiatrisk avdeling på Vinderen, Diakonhjemmet sykehus. Jan Fredrik Andresen tok sin utdanning ved Universitetet i Oslo i 1989. Siden 2006 har han vært spesialist i psykiatri og i 2007 tok han en mastergrad i helseadministrasjon ved UiO.