Jon-Torgeir Lunke

Moderator

Jon-Torgeir Lunke har klinisk erfaring frå kommunal legetjeneste og leiing av denne, og fem år som assistentlege ved kardiologisk avdeling OUS HF. I 2010-2015 avdelingsdirektør i Helsedirektoratet, fra 2016 i E-helse som seniorrådgjevar i strategidivisjonen. I perioden 2016-2019 har vore med å utvikle Norsk strategi for e-helse, prosjektleiar for innføring av digital dialog fastlege (asynkron tekst) og e-konsultasjon (video-tekst og bilde) m.m..