Marius Nybø

Marius Nybø er utdannet sykepleier med spesialisering i psykisk helsearbeid, og har jobbet i barne- og ungdomspsykiatrien siden 2004. Han har siden 2019 jobbet i TIPS-Teamet ved Sykehuset Østfold og er ansvarlig for SIM trening ved psykiatrisk avdeling. Han har hatt medansvar for undervisning og veiledning i PEF (psykoedukativt familiesamarbeid) i prosjektet «Bedre Pårørendesamarbeid» og driver både PEF-grupper og REACT NOR.