Micaela Thierley

Micaela tok sitt medisinstudium i Tyskland, med spesialisering i indremedisin og nefrologi på Haukeland Universitetssykehus fra 1998 til 2008, deretter Seksjonsoverlege Nefrologi på Haraldsplass sykehus. Micaela har deltatt i IT innføringsprosjekter i Helse Vest siden 2011, har vært overlege på Fjell sykehjem og spesialkonsulent på seksjon for e- Helse Helse Bergen fra 2012. Micaela har vært avdelingsoverlege på Haraldsplass sykehus fra 2016. Fra 2018 har hun vært i full stilling som virksomhetsarkitekt i Helse Vest IKT. Hun tok videreutdanning på UiB i 2011 for helseledelse, økonomi og kvalitetsforbedring, og på NTNU siden 2015 i helseinformatikk.