Rune Simensen

Rune Simensen, Direktør teknologi og e-helse Helse Sør-Øst RHF