Tor Erling Evjen

Tor Erling Evjen er enhetsleder for «Enhet for service og internkontroll» i helse og velferd i Trondheim kommune. Tor Erling er utdannet sykepleier, men har jobbet med e-helse relaterte oppgaver de siste 20 årene. Enheten er inndelt i to områder; avd. for kvalitet og internkontroll, samt avd. for fagsystem og velferdsteknologi. Han var med i oppstarten av anskaffelsesprosjektet i Helseplattformen som programleder kommune september 2015. Dette engasjementet ble avsluttet våren 2018, men har siden september 2019 hatt ansvaret for innføringsprosjektet Helseplattformen i Trondheim kommune, samt koordinere arbeidet opp mot de øvrige opsjonskommunene i Midt-Norge. Tor Erling er i tillegg prosjektleder for forberedelser i kommunene i Midt-Norge