GIEK

Om sponsoren

GIEK øker kapitaltilgangen og risikokapasiteten for norsk eksportindustri. I samarbeid med bankene finansierer vi anleggsinvesteringer og arbeidskapital i Norge, eller garanterer for lån og leveranser til utenlandske kjøpere. Slik stimulerer vi til økt eksport, sysselsetting og verdiskaping i norsk næringsliv. GIEK har 95 ansatte og kontor i Oslo.

giek.no

GIEK

Intervju med Allon Groth, kommunikasjonssjef i GIEK:

Hva mener dere er utfordringene til helsesektoren i dag?

 Det er mye viktig FoU-aktivitet  og kunnskap i Norge, men norsk helseindustri eksporterer langt mindre enn dansk og svensk helseindustri. Vi må skalere opp produksjonsbedrifter og underleverandører i Norge, og både privat og offentlig finansiering må inngå i dette.

Hvordan kan deres løsninger bidra digitalt? 

GIEK har digitalisert søknadsprosessen for flere av våre bankprodukter, samtidig kan vi stille garantier som bidrar til økt eksport av norske IKT-løsninger.

Hvordan har Covid-19 påvirket dere? 

Våre lånegarantier dekker nå enda mer av bankenes lånerisiko ved utlån til eksportbedrifter og leverandører som investerer og produserer her i landet. Samtidig som vi strekker oss enda lenger for å skalere lønnsomme bedrifter, forvalter vi flere statlige kriseordninger for covid-utsatte deler av næringslivet.

Hva forventer dere fra EHiN? 

Vi deltar for å lære næringen og bedriftene bedre å kjenne, og ønsker å informere om statlig finansieringshjelp for bedrifter som skal investere og skalere i Norge.

Allon Groth_kvadrat

Allon Groth, Kommunikasjonssjef i GIEK