Ledidi

Om sponsoren

Ledidi er et norsk selskap som har utviklet en skybasert ende-til-ende programvare for forskning og kvalitetsregistre – PRJCTS. Vårt mål er å forbedre og forenkle hvordan forskere og helsepersonell arbeider med og samarbeider om datainnsamling og analyse av helsedata.  

Selskapet ble grunnlagt i 2016 av to leger og forskere med lang erfaring innen kirurgisk og immunologisk forskning og tre sivilingeniører med høy kompetanse på skyteknologi og systemarkitektur. 

Per i dag er PRJCTS tatt i bruk av forskere både nasjonalt og internasjonalt og benyttes i flere lovende multisenterstudier hvor forskere samarbeider på tvers av kontinenter.

Ambisiøse teknologiselskaper er gjerne oppkalt etter en frukt. Ledidi har fått navnet sitt fra mirakelfrukten Synsepalum dulcificum – et bær som får sur og bitter mat til å oppleves som søtt. På samme måte ønsker vi å få forskningsprosessen til å oppleves enklere og mer sømløst.  

Om Ledidi her.

 

EHiN har også gitt ut en artikkel om Ledidi her.

Ledidi

CEO i Ledidi, Einar Martin Aandahl, svarer på spørsmålene:

Hva mener dere er utfordringene til helsesektoren i dag?

Her kan man trekke frem mye, men når det kommer til teknologianvendelse og digitalisering, er hovedutfordringen å sørge for at man implementerer og anvender ny teknologi på måter som skaper verdi for pasienter og ansatte i helsetjenesten. Vi er særlig opptatt av hvordan helsetjenesten også har en viktig oppgave i å frembringe ny kunnskap, kunnskap som raskt må komme pasientene til gode og manifestere seg i bedre diagnostisering og behandling. Det mangler ikke på tilgang på data i helsetjenesten i dag, men prosessen fra rådata til resultater kan være lang og kronglete. Samtidig har det frem til i dag vært tilnærmet umulig å samarbeide effektivt om forskning og kvalitetsregistre på tvers av institusjoner og landegrenser. Dette er utfordringer vi ønsker å være med å løse.  

En viktig utfordring i sektoren er også å ivareta verdifulle pasientdata trygt. Pasientene må kunne stole på at all informasjon de gir fra seg i forbindelse med behandling og forskning oppbevares og behandles sikkert. Her mener vi det fortsatt er rom for forbedring. 

Hvordan kan dere bidra digitalt til helsesektoren?

Vi har tatt utgangspunkt i problemstillinger vi selv har opplevd som utfordrende i vår forskerhverdag – utfordringer vi så kunne løses ved hjelp av ny og bedre teknologi.  Gjennom vårt produkt, den skybaserte programvaren PRJCTS, ønsker vi å bidra til å forenkle forskerhverdagen og databehandling i helsesektoren på tre punkter. Det første gjelder å oppbevare data sikkert. I dag samles og oppbevares gjerne data trygt i en database, men med en gang man skal anvende dataene eller dele dem med andre, må de flyttes over i andre programmer eller overleveres via andre medier. Da oppstår det raskt potensielle sikkerhetsbrudd. I PRJCTS har vi samlet både database- og analysefunksjonalitet i samme skybaserte programvare, slik at behovet for å flytte data mellom programvarer elimineres. PRJCTS er bygget på AWS’s skyløsning og benytter state-of-the-art-teknologier når det gjelder sikkerhet. Dette gjør det også mulig for forskere å samarbeide på en helt ny måte – på tvers av landegrenser og institusjoner. Når alt er plassert i skyen, kan forskere få tilgang uavhengig hvor de befinner seg. Alle samarbeidspartnere kan delta både i datainnsamling og analyser. Da blir det mer attraktivt for alle parter å delta. Særlig er vi stolte av hvordan PRJCTS forenkler databehandlingen. Det har vært et mål for oss å gjøre programvaren så enkel og forståelig at forskerne selv kan sette opp avanserte databaser på kort tid og raskt kan gå fra rådata til avanserte analyser presentert grafisk direkte i løsningen. Hele prosessen, fra rådataregistering til statistiske analyser og grafisk presentasjon, er samlet i samme brukervennlige programvare. Dermed vil vi bidra til at resultater kan fremskaffes raskere og at helsepersonell og forskere kan få frigjort tid – fra timer foran skjermen med manuell tasting for å få gjort analysene, til pasientnært arbeid og mer forskning.

Hvordan har Covid-19 påvirket dere?

Paradoksalt nok har Covid-19 hatt noen positive konsekvenser for oss. Pandemien har synliggjort behovet for å fremskaffe ny kunnskap fra klinikken raskt, og slikt sett vært med å bane vei for PRJCTS. Nytteverdien har blitt tydelig både for klinikere, forskere og beslutningstakere i sektoren. Det akutte behovet som oppsto for et godt samarbeidsverktøy i klinisk forskning da pandemien var et faktum, var med å fremskynde at PRJCTS ble kjøpt inn og tatt i bruk ved Oslo universitetssykehus.

 

Hva forventer dere fra EHiN?

Vi ser frem til å presentere PRJCTS og gjøre programvaren bedre kjent for flere. Det er alltid givende å demonstrere løsningen vår og se at den treffer et reelt behov ute i helsetjenesten! EHiN er også en god arena for å gjøre seg bedre kjent med nye trender og utviklingstrekk i sektoren, og vi gleder oss til å hente inspirasjon og diskutere problemstillinger knyttet til digitalisering med andre aktører og deltakere. Etter mange måneder med begrensede muligheter for å møte andre enn de nærmeste kollegaene, blir det hyggelig å komme ut og treffe nye mennesker – selv om mye kommer til å gå digitalt også på EHiN i år. Vi gleder oss!

Einar Martin Aandahl

Einar Martin Aandahl, CEO Ledidi