VI SES IGJEN 8. OG 9. NOVEMBER PÅ EHiN 2022!

Takk for i år!

Tilgang til EHiN 2021 digitalt finner du her. Hvis du har billett skal du ha fått epost med brukernavn og passord.

NB! Alle sesjoner (utenom én) er tilgjengelig.

___________

Access to EHiN 2021 digitally can be found here. If you have ticket, you should have received an email with your username and password.

NB! All sessions (except for one) are available.

Helse- og omsorgsministeren på EHiN 2021

Du kan se talen og åpningen av EHiN 2021 / You can see the speech and the opening of EHiN 2021.

Noen sesjoner på EHiN 2021

Verdien av kunstig intelligens i helse

I denne sesjonen samles fire av Norges fremste eksperter på kunstig intelligens og helse. Morten, Ishita, Helga og Klas har alle en sterk interesse og forståelse for kunstig intelligens og ny helseteknologi. Hvorfor ser vi lite AI i medisin og i helsevesenet? Hva er det mest verdifulle denne teknologien kan bidra med innen helse- og omsorg?

Er datadeling mulig etter Schrems II?

Deling av data i skyen gir nye muligheter for å dele data i «realtime», også på tvers av landegrenser.Etter Schrems II dommen fra i fjor har dette blitt et høyaktuelt tema, da de største skyleverandørene er amerikanske. Hvilke konsekvenser har dommen for bruk av amerikanske skytjenester og leverandører innenfor norsk helsesektor?

Kan feil oppstå i PLL?

Målet med pasientens legemiddelliste (PLL) er at pasientens legemiddelopplysninger samles i én felles nasjonal oversikt slik at oppdaterte legemiddelopplysninger kan deles på tvers av ulike virksomheter. Det er avdekket mange forskjeller mellom legemiddellistene som brukes hos ulike enheter. Hvem skal rette opp, og slette feil mellom systemer? Vil farmasøyter gis mulighet til å oppdatere PLL?

Speakere på EHiN 2021

"EHiN er en optimal arena for å smelte sammen ideer, refleksjoner og læring mellom de som opererer i helsesektoren. Enten det er helseforetak, gründere, teknologibedrifter eller frivillige aktører, så kan EHiN fungere som en generator for pågående debatter som leder til politisk handling."

- Ingrid Stenstadvold Ross, generalsekretær i Kreftforeningen (Mini-intervju med Ingrid)

Partnere på EHiN 2021