Velkommen til EHIN 2021

9. og 10. november 2021

På denne siden finner du all informasjon om konferansen EHiN 2021, slik som program, partnerpakker, speakere og oppdateringer rundt deltakelse på konferansen.

Hva er EHiN?

EHiN står for "E-Helse i Norge", og er en konferanse som ble startet i 2014 i samarbeid med Helse- og omsorgsdepartementet. Målet var å skape en møteplass for e-helse på tvers av offentlig og privat sektor.

EHiN har vokst frem fra ca 600 deltakere i 2014 til 1700 i 2019. For den heldigitaliserte EHiN 2020 registrerte 2300 personer seg.

Helse er viktig for oss alle. Målet til EHiN er å fasilitere samtalen om hvordan vi kan ta i bruk ny og eksisterende teknologi på en fornuftig måte innen helse.

Les mer om EHiN

Forsidebilde EHiN2021
Forsidebilde EHiN2021

"EHiN er en optimal arena for å smelte sammen ideer, refleksjoner og læring mellom de som opererer i helsesektoren. Enten det er helseforetak, gründere, teknologibedrifter eller frivillige aktører, så kan EHiN fungere som en generator for pågående debatter som leder til politisk handling."

- Ingrid Stenstadvold Ross, generalsekretær i Kreftforeningen (Mini-intervju med Ingrid)

Helårspartnere

Gullpartnere

Sølvpartnere

Bronsepartnere

Andre samarbeidspartnere

Partnere blir lagt ut fortløpende.