Anette M. Siebenherz

Sykehuset Østfold HF

Anette M. Siebenherz, Avdelingssjef revmatologisk avdeling og fysikalsk medisin og rehabilitering og professor for Imatis i Sykehuset Østfold.

Hun har en mastergrad i organisasjon og ledelse, videreutdanning i velferdsteknologi og er for tiden med i topplederprogram ved NHH (Solstrandprogrammet).

Hun har jobbet i Sykehuset Østfold i 25 år og i ulike lederposisjoner. Under planlegging og innflytting i nytt sykehus var jeg prosjektleder for somatiske døgnområder. Å planlegge og ta i bruk nytt sykehus har vært en veldig lærerik prosess og vi i SØ er opptatt av å dele erfaringene med andre som nå er i samme prosess slik at vi alle får utviklet gode tjenester med bruk av ny teknologi.