Bendik Westlund Hegna

Akershus universitetssykehus

Bendik Hegna er utdannet sykepleier med mastergrad i helseledelse, kvalitetsforbedring og helseøkonomi, og er programleder for satsningen på den eldre pasient ved Akershus Universitetssykehus. Han har mange års erfaring som leder i sykehuset, han har blant annet vært leder i Akuttmottaket og for Geriatrisk avdeling. Bendik har solid erfaring med prosjekt- og utviklingsarbeid. Han er prosjektmedlem og en av sykehusets representanter inn i prosjektet Mitt liv, mitt ansvar 2 – utprøving av digital hjemmeoppfølging for pasienter med kols.