Eldrid Schei

Helse Sør-Øst
Moderator

Eldrid Schei, prosjektleder (innleid), helselogistikk, Helse Sør Øst.