Elin Sundby Boysen

SINTEF

Elin Sundby Boysen, er forsker ved SINTEF Digital. Hun har mange års erfaring med innovasjonsprosjekter for næringsliv og offentlig sektor. Forskningsområder er utvikling og bruk av sensorer og samhandlingsteknologi samt innovasjon i helse- og omsorgstjenestene.