Fredrik Syversen

IKT Norge

Fredrik Syversen har et av sine hovedarbeidsområder innenfor entreprenørskap, og med det hvordan vi som bransje kan gjøre om de beste idéene til store selskaper, for så å legge til rette for vekst utenfor Norge. Dette innebærer å opprettholde kontakt med oppstartselskaper, kapital og myndigheter om hvordan skape de beste forutsetningene for økosystemet for oppstart og vekstselskaper i Norge.

Syversen har ansvaret for IKT-Norges arbeid med smarte byer og hvordan låse opp potensialet for energisparing og optimal ressursutnyttelse på alle områder i samfunnet. Han arbeider også innenfor e-helse og hvordan man kan bringe mer åpenhet inn i helsesektoren.

Syversen har dessuten bistand som et av sine kompetansefelt, og har med det ansvar for hvordan kan vi bruke kunnskapen om IKT-Norge og den norske IT-næringslivet for å bygge opp tilsvarende organisasjoner over hele verden.

Han sitter med overordnet ansvar for IKT-Norges samarbeid om næringsutvikling med Innovasjon Norge, Norges Forskningsråd, EU og andre offentlige innovasjonsfremmere. Syversen sitter også i Brukerklagenemnda og Oslo Edtech Cluster, og er styreleder i Tøyen Startup Village.