Harald Roos

Region Skåne

Harald Roos, Region Skåne har hatt en rekke roller i Region Skåne, blant annet sykehusdirektør i Helsingborg før han nå er styringsgruppeleder for Skånes Digitale Vardsystem.