Ingrid Stenstadvold Ross

Kreftforeningen

Ingrid Stenstadvold Ross har de siste syv årene arbeidet i Kreftforeningen, senest som leder av Kreftforeningens kommunikasjons- og samfunnsavdeling. Til sammen har Ross mer enn 15 års erfaring med politisk påvirkningsarbeid, organisasjonsutvikling og ledelse. Hun har tidligere jobbet i Hørselshemmedes landsforbund og Nasjonalforeningen for folkehelsen.  Hun er utdannet ved universitetet i Oslo. Ingrid er styremedlem i Abelia og sitter i rådet for HelseOmsorg-21. Hun leder også European Fair Pricing Network (EFPN).

Hun er sterkt engasjert i å forbedre bærekraften i helsevesenet ved bruk av innovasjon og teknologi og ved bedre forebygging. I tillegg er hun en talsperson for at  pasienter i Norge skal få best mulig behandling gjennom persontilpasset medisin.

Mini-intervju med Ingrid

Ingrid Stenstadvold Ross snakker ut på ehinpodden: