Linda Bokn

Helse Fonna

Linda Bokn jobber som leder i Avdeling for helsedata i Helse Fonna. Avdelingen består av IKT enhet, IKT-prosjektleder og EPJ/fagsenter.

Helse Fonna åpnet i august -21 et nytt sykehusbygg på 18 000 m2 hvor man både har store endringer i organisering og arbeidsprosesser samtidig som man har tatt i bruk ny teknologi.