Morten Lauknes

Kristiansand kommune

Morten Lauknes er prosjektleder for digitalisering og e-helse i Kristiansand kommune og regional koordinator for digital hjemmeoppfølging i Agder. Morten er sykepleier og har en Master of management fra BI i digitalisering, innovasjon og businessmodeller. Morten var sentral i arbeidet med å få på plass en løsning for å kunne følge opp covid-pasienter hjemme da pandemien slo over landet våren 2020.