Nina Nedregård Jensen

Nordlandssykehuset HF

Nina Nedregård Jensen er utdannet sykepleier, og jobber som avdelingsleder for Enhet for klinisk IKT ved Nordlandssykehuset HF. Enheten hun leder har ansatt klinikere som leger, sykepleiere og helsesekretærer som rådgivere for å bidra til å forankre og kvalitetssikre kliniske systemer som benyttes på sykehuset. De har også ansvaret for å innføre, forvalte og sikre opplæring i kliniske systemer som f. eks DIPS Arena og Medanets.