CheckWare

CheckWare er utviklet spesielt for sykehus, kommuner, klinikker og forskningsprosjekter som benytter psykometriske tester og ønsker å tilby digital selvrapportering og egenmestring til pasientene. CheckWare er en sikker eHelse-løsning som automatiserer innsamling og rapportering av måleresultater og muliggjør behandlerstøttet behandling over internett. Dette gir høy grad av pasientmedvirkning, øker kvaliteten på behandlingen og frigjør ressurser. 

Til forskjell fra dagens manuelle og papirbaserte rutiner, tilbyr CheckWare en komplett digital løsning med tilgang til alle psykometriske tester og helseskjema det er behov for, samt moduler for egenmestring. CheckWare kan tilpasses ethvert behandlingsforløp. CheckWare kan også integreres med pasientjournalen og kan dokumentere hele klinikkens behandlingseffekt. 

https://www.checkware.no/


CheckWare is made specifically for health trusts, hospitals and clinics that use psychometric tests and want to provide digital self-reporting and self-management to their patients.

CheckWare is a secure eHealth solution that automates the delivery and scoring of tests and enables internet treatment supported by clinicians. It empowers the patient through participation, increases the treatment efficiency and frees up resources.

We offer a complete online assessment and self-management solution for clinical use that replaces manual, paper-based procedures. It provides access to all the psychometric tests and assessments you might need, has modules for self-management and is adjustable to any care pathway. CheckWare is integrated with electronic health records, and allows you to measure treatment outcomes for the whole clinic.

https://www.checkware.com/

 

CheckWare