Dignio

Dignio er Norges ledende leverandør av digital hjemmeoppfølging. Med våre løsninger kan helsepersonell følge opp pasienter på en trygg og sikker måte, samtidig som pasientene opplever økt mestring og kontroll over egen helse.

 

Nettside: Dignio.com

 

“Når jeg reiser på hytta så er måleinstrumentet med. Når man føler at man har kontroll, da virker det på hele kroppen. Ved å måle helsa hver dag får man visshet. Det gir et mye bedre liv. Det skal mye til å erstatte en varm hånd. Men jeg ser på nettbrettet mitt som et alternativ til en varm hånd.”

Hva mener dere er utfordringene til helsesektoren i dag?
  • Helsevesenet er ikke bærekraftig og kronikere tar opp det meste av ressurser. Det vi likevel ser er at helsevesenet tviholder på den gamle måten å gjøre ting og ikke ta i bruk nye verktøy. Lovgivning og finansieringsløsninger henger etter og hemmer utviklingen ytterligere.

Hvordan kan deres løsninger bidra digitalt?

  • Våre løsninger bidrar til økt pasientsikkerhet og bedre pasienttilfredshet samtidig som helsetjenesten blir mer effektiv

Hva forventer dere fra EHiN?

  • Møte engasjerte og fremoverlente mennesker som deler vår visjon om å bringe helsetjenesten hjem og gi pasienter over hele verden muligheten til å leve bedre og og sunnere liv

  

Dignio