DNB

DNB er den nordiske healthcare-banken, og vi har opp gjennom årene opparbeidet oss en betydelig kompetanse innen helserelaterte industrier. Dette gjør at vi kan tilby et bredt spekter av tjenester av høy kvalitet, fra gode råd til oppstartsbedrifter til finansieringsløsninger, kapitalinnhenting og børsnotering for større bedrifter.

DNB ønsker å bistå med å bygge helseindustrien i Norge, og øke oppmerksomheten rundt helserelaterte bedrifter fra Norge på en internasjonal arena. Derfor vil vi gjerne bli kjent med bedrifter både i oppstartsfasen og de som har kommet lenger, og vi promoterer flere av dem når vi møter internasjonale selskap og investorer i Europa, USA og Australia. Våre helsekonferanser i Oslo og New York er også samlingspunkt der vi presenterer lovende norske og nordiske healthcare selskap for et internasjonalt publikum.

Nettsted: Healthcare – DNB

DNB
Jo Cranner_kvadrat