HEPRO

HEPRO, No Isolation og Dynamisk Helse står sammen på EHiN 2021.


Hepro utvikler, produserer og selger hjelpemidler og velferdsteknologi rettet mot eldre og barn. Vi er en av de største leverandørene av velferdsteknologi i Norge. Vi drømmer stort og yter alltid det lille ekstra for våre kunder.

Velferdsteknologi handler for oss om å skape trygghet, mestring, trivsel og gode hverdager for både tjenestemottakere og helsepersonell. Som leverandør av velferdsteknologi skal vi forstå og ivareta behovene til tjenestemottakerne, samtidig må vi jobbe med god implementering av velferdsteknologi i helsetjenesten.

Vi ønsker å utvikle og tilgjengeliggjøre gode og effektive arbeidsverktøy for helsepersonell.

Nettside: http://www.hepro.no/


Dynamisk Helse jobber for å sikre lik opplæring av ufaglært personell som jobber innen helse- og omsorgssektoren, slik at denne store gruppen ansatte kan anerkjennes som en viktig ressurs.

Målet er at dette skal gi stabilitet og trygghet både for ansatte, ledere og den enkelte pasient.

Nettside: https://www.dynamiskhelse.no/


No Isolation er en norsk oppstartsbedrift, stiftet for å knytte mennesker sammen gjennom varm teknologi og kunnskap. Selskapet har som mål å redusere ensomhet og sosial isolasjon gjennom produktene deres AV1 og Komp. AV1 er utviklet for barn og unge som ikke kan gå på skolen over lengre tidsperioder. Komp er en datamaskin med én knapp, designet for å ta selv de mest analoge på nett ved hjelp av det enkle brukergrensesnittet. Komp finnes i rundt 7000 hjem, koblet til mer enn 50 000 app brukere. No Isolation tar del i flere store forskningsprosjekter med blant annet Oxford University og OsloMet, både for å evaluere effekten av produktene deres og for å lære mer om digital inkludering og ensomhet.

Nettside: https://www.noisolation.com/no/komp/
LinkedIn: https://www.linkedin.com/showcase/no-isolation-komp-

 

Hepro_NoIso_DynHelse
Jo Cranner_kvadrat