Evaluering EHiN 2021

Evaluering EHIN 2021

EHiN 2021 var en hybrid konferanse. Derfor har årets evaluering blitt delt i to deler: en for fysiske deltakere og en for digitale deltakere.

Begge evalueringene kan leses som PDF nedenfor.

Evaluering fra fysiske deltakere

Evaluering fra digitale deltakere