Meld inn foredragsholder

Meld inn foredragsholder / Call for Speakers

EHiN tar gjerne imot gode forslag til foredragsholdere, temaer, prosjekter eller teknologier. I utgangspunkt er programmet en arena for alle som har noe å fortelle om digitalisering av helse.

Hvis du sender inn et forslag vil programkomtieen vurdere det nøye. Noen ganger kan det ta lang tid før vi ser om vi finner plass til forslaget i god sammenheng med resten av programmet. Vi vil gi deg en første svar i første delen av august.

EHiN har et bredt og omfattende program. Vi ønsker både små lokale prosjekter og nasjonale langsiktige strategier om hverandre. Vi tenker gjerne dialog eller debatt - for å vise flere sider av samme sak.

Innspill fra næringslivet er hjertelig velkommen, vi ønsker at it-bransjen forklarer mulighetene som er tilgjenglig i teknologiutviklingen. Ren kommersielle innspill vil ikke vurderes.

Fristen for å sende inn foreslag er 20. juni. Forslag som sendes etter det ser vi på, men det vil være vanskeligere å komme inn.