Meld inn foredragsholder

Meld inn foredragsholder / Call for Speakers

EHiN tar gjerne imot gode forslag til foredragsholdere, temaer, prosjekter eller teknologier. I utgangspunkt er programmet en arena for alle som har noe å fortelle om digitalisering av helse.

Hvis du sender inn et forslag vil programkomiteen vurdere det nøye. Noen ganger kan det ta lang tid før vi ser om vi finner plass til forslaget i god sammenheng med resten av programmet. Vi vil gi deg et første svar i første del av august.

EHiN har et bredt og omfattende program. Vi ønsker både små lokale prosjekter og nasjonale langsiktige strategier om hverandre. Vi tenker gjerne dialog eller debatt - for å vise flere sider av samme sak.

Innspill fra næringslivet er hjertelig velkommen, vi ønsker at it-bransjen forklarer mulighetene som er tilgjengelig i teknologiutviklingen. Rent kommersielle innspill vil ikke vurderes.

Fristen for å sende inn forslag var 20. juni. Det er fortsatt mulig å sende inn forslag, men det kan være vanskeligere å få innspillene med i programmet.