Om EHiN 2021

Om EHiN 2021

EHiN 2020 ble i pandemiåret en fulldigital konferanse. Av de 2.300 registrerte deltakerne var det mange som ikke hadde deltatt på EHiN før.

Den digitale konferansen ble gjennomført med 45 digitale sesjoner med høy faglig kvalitet. Hele programmet for 2020 finner du her. 

Evalueringen for tidligere år viser at deltakerne verdsetter det faglige innholdet i programmet høyt. Hovedfokus er å reflektere utviklingen innen teknologi og helse i Norge og internasjonalt.

Hybrid på X Meeting Point

På bakgrunn av erfaringene i 2020 har EHiN valgt å kjøre en full hybrid konferanse fra X Meeting Point på Hellerudsletta. Den er lett å nå med bil, flybuss, drosje fra Lillestrøm, og vi vil sette inn shuttlebusser. X Meeting Point er lett tilgjengelig, har restaurant og hotell med 480 rom, og har en fantastisk infrastruktur med mange møterom. I entreen og møtesenteret er det plass til ca 40-50 store og små utstillere.

Program

Prosessene som bygger programmet er viktige - vi ønsker at alle samfunnsaktørene innen e-helse gjenkjenner seg i programmet.

Programmet pusles sammen av følgende deler:

  • innspill gjennom en åpen Call for papers
  • innspill fra næringsaktører
  • innspill fra mange store aktører
  • innspill fra programkomiteen
  • fokus på de store nasjonale og regionale løp (Helseplattformen, HAP, Helse-Norge.no, legemiddelliste, standardisering, velferdsteknologi, hjemmemonitorering)
  • fokus på “alltid viktige” temaer som sikkerhet, personvern og interoperabilitet
  • fokus på ny og spennende teknologi (AI, VR, persontilpasset medisin)

Hele programmet kvalitetssikres av programkomiteen.

Det er EHiN og programlederen som har sluttansvar for programmet, både balansen i temaene over hele konferansen og i hver sesjon.

Oppsett program

EHiN vil i år ha 5-7 parallelle sesjoner hver dag. I tillegg byr X Meeting Point på mange muligheter for workshops og mindre sesjoner.

Mer om EHiN her.