Program

Program

Norsk: Her vil programmet for årets EHiN-konferanse bli lagt ut. Programmet arbeides med og oppdateres fortløpende.

EHiN har mottatt flere titalls innspil via ehin.no, partnere, programkomite og mange samarbeidsorganisajsoner. Programmet vil komme raskt ut i august.

Programmet vil være tilsvarende omfattende som de siste årene -  som du kan finne her.

English: This page contains the program for EHiN 2021. It will be updated regularly. Se the language flag below the timestamp and room for the session language, or check the description. It is written in the spoken language of the session.

Filtrer programmet enkelt etter tid, sted og fysisk/digital deltakelse.

Program guide


Loading