Rom A2

< Tilbake til program

HELSELOGISTIKK – ET «MUST» PÅ NYE SYKEHUS

Helse Sør-Øst er i gang med å legge til rette for enklere arbeidsprosesser på sykehusene knyttet til pasientenes innsjekk og betaling, samt logistikken på sengepostene. Det planlegges mange nye sykehusbygg i regionen, og helselogistikk er en forutsetning for optimal utnyttelse av disse. Helse Vest og Helse Nord ligger noen år foran i løypa og har […]