Rom A3

< Tilbake til program

Elektronisk medisinering fra pilot til fullimplementering

Det er en gjentagende utfordring for flere typer velferdsteknologi at kommuner setter i gang med «piloter» på teknologi som allerede er prøvd, testet og bekreftet at fungerer. I denne sesjonen vil Stavanger kommune v/ Bjarte Bøe – spesialrådgiver, avdeling for e-helse og velferdsteknologi, og Asker kommune v/ Eli Sofie Berg, rådgiver/helseinformatiker ved senter for innovasjon […]

Bjarte Bøe Eli Sofie Berg Maria Simmack Julie Westby

Erfaringer fra digital omsorg med robot under pandemien

Under pandemien ble vi mer eller mindre tvunget til å ta teknologi i bruk på nye måter for å løse utfordringene i helse- og omsorgssektoren. Sesjonen vil ta opp hva som skal til for å implementere teknologi og sikre langsiktige gevinster for å møte fremtidens utfordringer. I denne sesjonen vil vi beskrive hvordan teknologiske løsninger […]

Kari Anne Dehli Hilde Færevik Hege Eiklid Vibeke Stølen Martha Therese Gjestsen

Innovative prosesser i helse

Moderator: Sigrun Vik Working hands on with design driven innovation processes Sigrun Vik, lead designer of EGGS. Innovation is central in the development of the healthcare services of the future. In this, design driven is an essential tool to succeed in creating people centric services. At EHiN 2021, Sigrun Vik, Head of Health at EGGS […]

Sigrun Vik Knut Borch

Hvordan kan offentlig og privat kapital hjelpe bedriftene våre?

En paneldiskusjon med: Moderator: Anita Moe Larsen, Norway Health Tech Innovasjon Norge v/ Per Niederbach Eksfin v/ Allon Groth DNB v/ Torgrim Isaksen Aleap v/ Erling Nordbø

Erling Nordbø Per Niederbach Allon Groth Torgrim Isaksen Anita Moe Larsen

Hvordan skal vi gå videre med velferdsteknologi?

Velferdsteknologi-programmet ble etablert i 2013 og består av flere prosjekter, og skal bidra til at flere kommuner tar i bruk velferdsteknologi. Ca 340 kommuner er med i ulike prosjekter som skal ta i bruk velferdsteknologiske løsninger. Solrunn Hårstad, rådgiver for Helse IKT i Værnesregionen.  Værnes Respons er et interkommunalt samarbeid om responssentertjenester og betjener 12 […]

Solrunn Hårstad Bjørnar Alexander Andreassen Cecilie Karlsen

Hjemmesykehus og digital hjemmeoppfølging

Sykehus og kommuner over hele Norge har startet å jobbe sammen om hjemmesykehus og digital hjemmeoppfølging. Hva skjer når sykehus og kommuner samarbeider på denne måten, og hva skal til for å etablere gode forløp? OUS og Oslo kommune har etablert satsingen «OUS Hjemme. Kommuner på Vestlandet og helseforetak er i gang med felles storsatsing […]

Karoline Vassbø Nyhus Elisabeth Dreier Sørvik Kari Eidnes Bjørkheim Laura Laukeland Kleiven

Å tegne for å kommunisere bedre

Å tegne for å kommunisere bedre – et lynkurs i tegning Maria Berg-Leirvåg, Tjenestedesigner Marias del tar for seg tegning på jobb. Hvorfor er tegning nyttig i hverdagen? Det å jobbe som tjenestedesigner i skjæringspunktet mellom IT, helse og det offentlige er komplekst og noen ganger veldig abstrakt derfor bruker vi ofte tegning som et […]

Maria Berg-Leirvåg

Innovasjon og næringslivssamarbeid i Vestre Viken

Innledning om innovasjon, program for DHO og testbed i Vestre Viken HF. Kristine Sahlberg, forsknings- og innovasjonssjef, Vestre Viken HF. Nå «ser» vi – videosamtale med AMK. Lise-Mette Lindland, avdelingssjef for AMK, Vestre Viken HF. Erfaringer fra brukerstyrt epilepsioppfølging. Marte Roa Syvertsen, lege ved Nevrologisk avdeling, Vestre Viken HF.   Moderator: Kristine Sahlberg.

Kristine Sahlberg Marte Roa Syvertsen Lise-Mette Lindland

Better eHealth across continents: experiences from Norwegian actors

BETTEReHEALTH aims to increase the level of international cooperation in eHealth, inform and strengthen end-user communities and policy makers in making the right decisions for the successful implementation of e-Health. BETTEReHEALTH will lead to increased opportunities for stakeholders in Africa and Europe with the overall aim of better health outcomes through better healthcare accessibility and […]

Austen Davis Konstantinos Antypas Jens Kaasbøll Dillys Larbi Shegaw Anagaw Mengiste