Pink-box (Rom D2)

< Tilbake til program

Smarte sykehus

Innovasjon på sykehus  – hvordan jobbe smartere? Deltakere: Odd Arild Lehne, Oslo Universitetssykehus Terje Gårdsmoen, Oslo Universitetssykehus Linda Bokn, Helse Fonna Moderator: Terje Gårdsmoen Byggeprosjekter som innovasjon Terje Gårdsmoen, Oslo Universitetssykehus. Er byggeprosjektene en katalysator for endring? Kan vi utnytte byggeprosjektene for å skape nye konsepter, endrede arbeidsprosesser, implementere ny teknologi og drive innovasjon? Her […]

Terje Gårdsmoen Odd Arild Lehne Øyvind Skraastad Linda Bokn

Digitalisert behandlingstilbud for psykiske lidelser

Moderator: Thomas Bjella. Kaja Betin, psykolog og leder av e-helseteamet ved Lovisenberg sykehus Deler erfaringer med et moderne digitalisert behandlingstilbud for vanlige psykiske lidelser. Psykisk helse i en digital tidsalder: Hvordan fremme iboende muligheter, kvalitet og brukeropplevelse? Lene Søvold, klinisk psykolog og forsker Denne delen tar for seg en generell presentasjon og diskusjon rundt de […]

Henriette Lauvhaug Nybakke Lene Søvold Kaja Betin Thomas Bjella

Kan Norge bli best i hjemmeteknologi?

Norge har en befolkning som er vant til digitale verktøy. Gjennom banktjenester og skattemelding er dette en del av hverdagen. Utfordringene i helsetjenesten vil også kreve stor grad av digitalisering, både digital hjemmeoppfølging og hjemmesykehus fordrer dette. Og det mangler ikke på innovasjon og spennende løsninger i denne sektoren. Bli med når vi ser på […]

Lars Christian Dahle Ingrid Stenstadvold Ross Svein Willassen Johan Anstensrud Anita Moe Larsen

Sikkerhet i helse

Sikkerhet innen helse er et av de viktigste og vanskeligste temaene å komme seg rundt når det kommer til innovasjon og nye digitale løsninger for helsesektoren. Dermed er det ikke gitt at et produkt kommer ut på markedet, tross at det er en god idé. Moderator: Synnøve Farstad Trygve Daae, Buypass, Caroline Sandtorv, Yubico og […]

Trygve Daae Caroline Sandtorv Andreas Mossnelid Pejman Heibø-Bagheri Synnøve Farstad

Er datadeling mulig etter Schrems II?

Hvordan får vi til å dele helsedata trygt, og med personvern ivaretatt? Hvordan påvirker GDPR og annen lovgivning hvordan vi må tenke rundt deling av digitale helsedata? Hvordan kan vi bruke teknologien som en medspiller til det regulatoriske, i stedet for at det blir teknologien i seg selv som utfordrer personvernet? Deling av data i […]

Einar Martin Aandahl Luca Tosoni Giske Ursin Marit Larsen Haarr Sverre Fossen

Fra papirlapp til mobilapp på sengepost – Erfaringer etter ett år

Moderator: Sturle J. Monstad Fra papirlapp til mobilapp på sengepost – Erfaringer etter ett år Nina Nedregård Jensen, Department manager, Nordlandssykehuset HF & Silje Therese Kristensen, Rådgiver Klinisk IKT, Nordlandssykehuset HF. For ett år siden gikk helsepersonell på sengeposter i Nordlandssykehuset fra å registrere vitale parameter på lister og papirlapper til å gjøre dette via […]

Nina Nedregård Jensen Silje Therese Kristensen Meetali Kakad Sturle J. Monstad

Helsehjelp på nye måter

Kan digitale løsninger gi smartere omsorg og helsehjelp på  nye måter? Helsevesenet står overfor kapasitetsutfordringer og forventninger om endringer for pasientenes helsetjeneste i årene som kommer. Tellu og SINTEF har i samarbeid med kommuner og sykehus siden 2018 jobbet med utvikling av teknologi som kan gi helsehjelp på nye måter – smartere omsorg. Tellu demonstrerer […]

Mette Røhne Elin Sundby Boysen Rune Wilhelmsen Lisa Johanne Fosshaug Turid Mood

Innovasjon for et bedre liv

Vi viser frem en rekke nye løsninger som bidrar til en bedre hverdag for pasienter og innbyggere. Med oss har vi VilMer, Abel og DignaCare. Moderator: Sturle J. Monstad Øystein Landgraff, Daglig leder VilMer Gjennom en digital plattform på vilmer.no skaper VilMer et stort mangfold av fysiske og digitale opplevelser for eldre på blant annet sykehjem og […]

Øystein Landgraff Vegard Urnes Simon Laugsand Sturle J. Monstad

Digitale sårtjenester

Digital sårbehandling med spesialisert kompetanse, der pasienten er, når de trenger det. Kristil Håland, CEO Jodapro og Bodil Helene Bach, Prosjektleder Vestre Viken, Kongsberg. Sårpasienter en spesielt krevende pasientgruppe som krever langvarig behandling og store ressurser i sykehus og kommuner. Vanskelig helende sår gror ikke i løpet av få dager slik akutte sår ofte gjør, […]

Kristil Erla Håland Bodil Helene Bach Mark Miller Marianne Ege Lundberg Vaar Andreassen Ida Høiby Erik Lahnstein