Red-box (Rom D6)

< Tilbake til program

HL7 FHIR – hvem tar ansvar?

Det er i dag meget stor aktivitet på FHIR-utvikling i norsk helsesektor, og HL7 FHIR anses å være et sentralt virkemiddel for å nå sektorens målsetninger knyttet til effektive sammenhengende tjenester, automatisert innrapportering, plattformer og økosystemer etc som kan bidra til en dynamisk og innovativ utvikling av norsk helsevesen. FHIR er en internasjonal standard for datadeling […]

Øyvind Aassve Line A. Sæle Linn Brandt

Digital hjemmeoppfølging

I denne sesjonen blir tre smarte løsninger fra tre ulike sykehus presentert. LOVePROM – gir pasienten en stemme i klinikk og statistikk, ved hjelp av elektronikk v/Per Arne Holman, analysesjef ved Lovisenberg diakonale sykehus. Kan «Lovisenbergmodellen» hjelpe oss mot målet om å inkludere langt flere pasienters vurdering av nytte (PROM) og erfaringer (PREM) i lokale, […]

Per Arne Holman Bendik Westlund Hegna Sverre Bergh

Forebygging av ensomhet

Moderator: Margunn Aanestad Margunn Aanestad, Universitetet i Agder Et nytt prosjekt omkring digitalt utenforskap. Når flere og flere helsetjenester digitaliseres, hva gjør vi da med de ikke-digitale og ‘delvis digitale’ innbyggerne? Vi deltar i et nordisk prosjekt omkring digitalt utenforskap og ser på ulike strategien for hvordan de nordiske velferdsstatene kan møte dette problemet. Sammen om […]

Margunn Aanestad Hege Fiskå Ingvild Erøy Prestårhus

Kommunenes arbeid på e-helseområdet

Digitalisering av helsevesenet er nødvendig for å møte de demografiske utfordringene, og ikke minst effektivisere og videreutvikle helse- og omsorgstjenesten. Heldigvis er det mange nasjonale og lokale e-helsetiltak pågang. Utfordringen er at det  ikke er nok ressurser eller midler til å løse alt på en gang. Derfor er det viktig å prioritere områdene som skaper mest […]

Nils Kristian Klev Erlend Svardal Bøe Jan Vegard Pettersen Kristin Brekke Lucie Aunan Kristin Weidemann Wieland Terje Wistner

Panelsesjon om digital hjemmeoppfølging

Høsten 2021 har Nasjonalt senter for e-helseforskning sammen med Sunnaas sykehus, Universitet i Agder og Livsglede for eldre lansert en flunkende ny webinarserie om digital hjemmeoppfølging. Her møtes fastlegene, kommunehelsetjenesten, sykehusene og forskningsmiljøene, og vi har lært mer om videokonsultasjoner, digital samhandling, digitale sårtjenester og digital psykisk helsehjelp. Serien har slått an, og annenhver fredags […]

Børge Lønnebakke Norberg Tor Magne Johnsen Anne-Kari Minsaas Morten Lauknes Gro Berntsen Bjørnar Alexander Andreassen

Kan kunstig intelligens forebygge utbrenthet?

Kan kunstig intelligens snu dagens trend hvor administrative oppgaver tar for stor del av arbeidstiden og samtidig bidra til økt kvalitet? Utbrenthet hos helsepersonell er et økende problem i hele verden – også i de nordiske landene. Økte administrative oppgaver og registrering av strukturerte data trekkes i en HIMSS-studie frem som faktorer som i stor […]

Janne Kleven  Heidi Glenna Mjaaseth Line Adde Jesper Hessius Kjartan Olafsson

Status for felles kommunal journal

Felles kommunal journal (tidligere Akson) ble fra høsten 2020 videreført under ledelse av kommunesektoren. Samarbeidsprosjektet har i 2021 innledningsvis gjennomført en reorientering og Felles kommunal journal konkretiseres nå med utgangspunkt i sentrale prinsipper som; stegvis utvikling, økosystem hvor en journalplattform står sentralt og hvor ulike løsninger skal spille sammen. Det legges opp til innovasjon og […]

Harald Hjelde Stine D. Eivindson Kjetil Løyning

Pasientenes egeninnsats ved bruk av egne helsedata

Hvordan kan pasientens egeninnsats og aktive bruk av egne helsedata bidra til kvalitetssikring og oversikt over egne legemidler? Pasienten er den største ubenyttede ressursen i helsesektoren. Nasjonal helse- og sykehusplan 2020-2023 sier at pasienten skal være «en aktiv deltager i egen helse og behandling», men hvordan kommer vi dit? I dag kan pasienten se på […]

Anita Sævild Jan Morten Engzelius Hanne Andresen Øystein Kydland Anne Moen

Syntetiske data – er det framtiden for AI?

Hvordan jobbes det med å ta i bruk AI (kunstig intelligens) for å skape syntetiske data? Og hva skal vi egentlig med syntetiske data? Norsk helsenett jobber for knytte helse Norge sammen gjennom digitalisering slik at helsepersonell og innbyggere har tilgang til sikrede data. Dette krever stor innsats på politisk nivå, og ikke minst på […]

Per-Morten Rummelhoff Nina Marie Wahl Fiona Ring Østensvig Torstein Aars

Holocare, Telelogopedi og hjemmetriage

Moderator: Sveinung Tornås Telelogopedi Sunnnaas Sykehus Telelogopedi for pasienter med Afasi har blitt prøvd ut i flere ulike trinn på Sunnaas sykehus siden 2012 og munnet ut en PhD i år som nettopp har blitt godkjent. Man har blant annet undersøkt om og hvordan pasienter med språkvansker og delvis andre kognitive utfordringer klarer å forholde […]

Sonja Erlenkamp Jarl Erik Cedergren Per-Olav Rusås Andreas Ringman Uggla Sveinung Tornås