- Greybox - Hovedscenen

< Tilbake til program

Åpningen EHiN 2021

På EHiN 2021 hilser vi den nye helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol velkommen inn i e-helselandskapet. Vi hører gjerne om visjoner for framtiden – og hvordan retningen Bent Høie har satt skal videreføres. Eller ikke. Deretter kommer Lill Sverresdatter Larsen fra Sykepleierforbundet og lederen for Kreftforeningen, Ingrid Stenstadvold Ross med korte innspill til statsråden om […]

Ingvild Kjerkol Lill Sverresdatter Larsen Mariann Hornnes Ingrid Stenstadvold Ross Wylecia Wiggs Harris Emilie Uttrup Elisabeth Jakobsen Nard Schreurs

Fra helseforetak til innbygger

Står innbyggeren sentralt? Helseforetakene og kommuner leverer helsetjenester til hele landet. Men hvordan skal man bygge strukturer som kommuniserer med og inkluderer innbyggere? I en raskt digitaliserende verden er det viktig å levere løsninger som gir reell merverdi for sluttbrukerne – enten sluttbrukerne er klinikere eller pasienter. Moderator: Eirik Nikolai Arnesen Helse Sør-Øst v/ Rune […]

Hans Kristian Skara Sveinung Tornås Christer Mjåset Rune Simensen Eirik Nikolai Arnesen

Hvordan får vi til et kommunalt journalløft?

Alle er enige om at vi trenger bedre digitale verktøy i den kommunale helsetjenesten, men hvordan kommer vi dit? Hvilken rolle spiller industrien, KS, og ikke minst sentrale myndigheter? Og hva kan vi forvente av vår nye regjering? I denne sesjonen skal vi diskutere dette og mer – vel møtt! Moderator: Fredrik Syversen  

Stina Løkke Leif Arne Brandsæter Johan Ronæs Anders Jönebratt Kolbjørn Haarr Fredrik Syversen

Ledersamtale: digital transformasjon

EHiN inviterer ledere i sentrale organisasjoner til å diskutere fremgang i den digitale transformasjonen. Moderator: Elisabeth Jakobsen og Ida Susanna Fattah. Velkommen – kort introduksjon om temaet – hva legger vi i begrepet digital transformasjon. Perspektiver fra Helse- og omsorgsdepartementet og Direktoratet for e-helse Perspektiver og utfordringer fra Norsk Sykepleieforbund og Legeforeningen Refleksjonsrunde i plenum

Cathrine M. Lofthus Lill Sverresdatter Larsen Mariann Hornnes Lena Nymo Helli Nils Kristian Klev Elisabeth Jakobsen Ida Susanna Fattah

Verdien av kunstig intelligens i helse

I denne sesjonen samles fire av Norges fremste eksperter på kunstig intelligens og helse. Ishita Barua er lege og stipendiat ved Oslo Universitetssykehus og UiO, og har vært gjesteforsker ved sykehuset BIDMC og Harvard Medical School. Dr. Morten Goodwin er professor ved Universitet i Agder og nestleder på senter for forskning på kunstig intelligens. Helga […]

Helga M. Brøgger Klas H. Pettersen Ishita Barua Morten Goodwin Ida Susanna Fattah

Trenger Norge en ny styringsmodell for e-helse?

Det er staten som må ha et overordnet ansvar for styringen av helsesektoren fordi helse er et felles samfunnsansvar. Den styringsmodell Norge har valgt, er «top-down»-styring fra staten. Denne styringen omfatter både teknisk infrastruktur, lovhjemler, finansiering, anbefalte standarder, men også etablering av felles styringsgrupper. Helsesektoren er i sterk og dynamisk utvikling. Ikke bare gjør medisinsk […]

Ole Johan Kvan ​Karl Vestli Kristin Weidemann Wieland Line Helen Linstad Bendik Bygstad Arild Kristensen Arild Haraldsen

Data and people: A healthy city is a choice!

Health is in all policies Matthijs Zwier, Strategic Partner Municipality of Utrecht The focus for my ‘talk’ will be the city of Utrecht and the activities involving participation of its citizens in health. The city of Utrecht works with the perspective of ‘health in all policies’, this is translated as ‘healthy urban living for everybody!’. […]

Claus F. Nielsen Matthijs Zwier Nard Schreurs

En nasjonal tilgangsløsning for helsedata – hvorfor haster det nå?

Hvordan skaper legemiddelindustrien innsikt og merverdi for pasienter og helsetjeneste ved å forske på norske helsedata? Det er nødvendig at vi får på plass en nasjonal tilgangsløsning for sekundærbruk av helsedata, slik at vi øker bruken av våre unike kvalitets- og pasientregistre for å fremme folkehelsearbeidet og utvikle nye behandlingsmetoder. Legemiddelindustrien vil være en av aktørene […]

Siri Børø Maria Ulvestad Mohsen Zangani Håvard Kolle Riis Fredrik Glorvigen Pål Hasvold

Hvordan skal Norge bruke helsedata?

Helsedata har blitt et buzzord de siste årene, for forskning, diagnose, behandling og næringsutvikling. Det jobbes med en Helseanalyseplattform, digitalisering av registre og Real world evidence. Moderator: Ketil Widerberg Hvordan skal Norge dra nytte av denne utviklingen? – Hvordan kan Norge tjene på de norske helsedataene fremover ? Råvaren «data» er ikke mye verdt alene, […]

Monica Larsen Ole Johan Borge Ketil Widerberg Giske Ursin Håvard Kolle Riis

Ledersamtale: ledelse og digitalisering

En samtale om digitaliseringsstrategi, sammenhengende tjenester/livshendelsene og hva de «nye» utfordringene betyr for ledelse innen helse.

Kristin Weidemann Wieland Johan Ronæs Steffen Sutorius​ Jan Arild Lyngstad Jonas Slørdahl Skjærpe Ida Susanna Fattah

Ledersamtale: forebygging og egen mestring

Hvordan går vi fra reaktiv til proaktiv tilnærming fra både det offentlige og en selv?  Både som forebygging før ting skjer og som egenmestring/forebygging når ting har skjedd.  Hvordan snu offentlige investeringer til å matche dette? Hvordan skape et marked/forretning for alle de som nå kommer med løsninger innen mat/ernæring/trening/egenmestring etc.  – hvem betaler og […]

Margunn Aanestad Heidi Blengsli Aabel Mina Gerhardsen Arild Kristensen Elisabeth Jakobsen Anita Moe Larsen