-X-box

< Tilbake til program

Kan feil oppstå i PLL?

Pasientens legemiddelliste (PLL) er et viktig tiltak i Nasjonal e-helsestrategi og mål 2017-2022. Målet er at pasientens legemiddelopplysninger samles i én felles nasjonal oversikt slik at oppdaterte legemiddelopplysninger kan deles på tvers av ulike virksomheter (sykehus, legekontor og kommunal helse- og omsorgstjeneste m.m.). Webinarserien “Digital legemiddelhåndtering” har belyst mange utfordringer med de systemene som helsetjenesten […]

Bjørn Hveem Regin Hjertholm Renate Elenjord Anette Vik Jøsendal Anne Gerd Granås

Videoløsning i Helse Sør-Øst

For to år siden fikk EHiNs deltakere høre om hvordan det jobbes for å heve kvaliteten og effektiviteten i kreftbehandlingen ved å knytte spesialister ved ulike sykehus sammen til integrerte team ved hjelp av video. Prototypen som var under utvikling og hadde verdenspremiere under EHiN i 2019 er nå tatt i bruk i Helse Sør-Øst […]

Randi Margit Ruud Mathiesen Carina Natalie Andreassen Trine Strømsnes Ole Alexander Opdalshei Erik Lahnstein

Datadeling og samhandling

Neste generasjon kommunal EPJ: et klinisk samhandlingsverktøy Med Eirill Pettersen Buvik, Kernel og Nucleus Health og Morten Moe Gjendemsjø, Nucleus Health. Kommunene trenger nye kliniske journalsystem – og Kernel har tatt utfordringen. Utviklingen av ny skybasert EPJ er godt i gang, og en sentral målsetning er å omgjøre EPJ til et klinisk samarbeidsverktøy. Vi vil […]

Ivy Lotarev Eirill Pettersen Buvik Morten Moe Gjendemsjø Nard Schreurs

Fra innelåst til åpen!

Visjonen er klar, vi vet hvor vi skal. «Én innbygger – én journal»» er alles mantra, og det kommer til å bli bra, – til slutt. Men det er mange utfordringer i nåtid og nær fremtid som ikke kan vente på en endelig løsning. Vi må jobbe stegvis, vi må jobbe i parallell, og vi må […]

Kirsti Pedersen Terje Jørgensen Unni Kvisvik

Oppsummering av dagen med Kjartan og Claus

Sofaprat om digitalisering Kjartan Olafsson, Fastlege og Claus F. Nielsen, Data for Good Foundation Sammen med to erfarne menn  – Kjartan Olafsson og Claus Nielsen – ser vi tilbake på første dagen av EHiN 2021. De oppsummerer, utfordrer og peker i en retning fremover. Begge er kompromissløse sine idealer, men har gjennom sine liv lært og […]

Kjartan Olafsson Claus F. Nielsen Nard Schreurs

Velferdsteknologi gir gevinster, men går for sakte. Hvordan får vi med alle?

70% av kommunene tilbyr en eller flere tjenester ved hjelp av velferdsteknologi, men de fleste kommunene har fortsatt en vei å gå for å sikre velferdsteknologi forblir ordinære tjenester i drift. Hver er hindringene og hva må til for få med alle? Denne sesjonen er i samarbeid med KS. Innledning Kristin Standal, Avdelingsdirektør avdeling ehelse, […]

Kristin Standal Anette Skogstad Dagny Meltvik

Digitale pasienttjenester i skyen – en kundehistorie

HUS Helsinki Universitets Sykehus er det største helseforetaket i Finland, med 2.2 millioner innbyggere i regionen. HUS startet i 2015 på et omfattende program med å bygge nye løsninger i Microsoft Azure, og har i dag et bredt sett av pasienttjenester og kliniske løsninger kjørende i skyen. Pekka Kahri vil i denne presentasjonen snakke om […]

Jon Jahren Pekka Kahri

Innovasjon i krisetid

Under pandemien måtte noen prosesser gjennomføres raskere enn det man var vant til i offentlig sektor. Disse kortreiste beslutningene ble en viktig faktor for suksess. Pandemien ga grobunn for arbeidsmetoder som inspirerer for fremtiden. Her er noen eksempler. Moderator: Sverre Fossen, Norsk helsenett Deltakere: Bodil Rabben, Norsk Helsenett Silje Therese Kristensen, Nordlandssykehuset HF Line A. […]

Bodil Rabben Silje Therese Kristensen Line A. Sæle Tord Kjesbu Ottar Wiklund Roger Schäffer Sverre Fossen

Bruk av fellesløsninger

I samarbeid med DigDir, Helsedirektoratet og NAV. Moderator: Synnøve Farstad Bedre samhandlingen og utvekslingen av helseopplysninger mellom NAV og helsesektoren Jonas Slørdahl Skjærpe, IT-sjef i NAV. NAV og helsesektoren bør jobbe bedre sammen med for å hjelpe brukerne/pasientene. Dette forutsetter gode digitale samhandlingsløsninger som understøtter nødvendig innovasjon og tjenesteutvikling. Vi vil satse på å gjøre […]

Stig Slaatto-Hornnes Jonas Slørdahl Skjærpe Ronny Holten Olsen Synnøve Farstad