Archives

Sykepleiedokumentasjon

Møteleder: Bente Christensen, Norsk Sykepleierforbund. Nursing diagnoses in extremely elderly patients: a big data analysis. Miriam de Abreu Almeida, RN, PhD, Postdoctoral degree at College of Nursing, University of Iowa Developing decision support for nurses: putting documentation data to good use. Karen Dunn Lopez, PhD, MPH, Associate Professor & Director – Center for Nursing Classification, […]

Miriam de Abreu Almeida Karen Dunn Lopez

Å tegne for å kommunisere bedre

Å tegne for å kommunisere bedre – et lynkurs i tegning Maria Berg-Leirvåg, Tjenestedesigner Marias del tar for seg tegning på jobb. Hvorfor er tegning nyttig i hverdagen? Det å jobbe som tjenestedesigner i skjæringspunktet mellom IT, helse og det offentlige er komplekst og noen ganger veldig abstrakt derfor bruker vi ofte tegning som et […]

Maria Berg-Leirvåg

Hjemmesykehus og digital hjemmeoppfølging

Sykehus og kommuner over hele Norge har startet å jobbe sammen om hjemmesykehus og digital hjemmeoppfølging. Hva skjer når sykehus og kommuner samarbeider på denne måten, og hva skal til for å etablere gode forløp? OUS og Oslo kommune har etablert satsingen «OUS Hjemme. Kommuner på Vestlandet og helseforetak er i gang med felles storsatsing […]

Karoline Vassbø Nyhus Elisabeth Dreier Sørvik Kari Eidnes Bjørkheim Laura Laukeland Kleiven

Hvordan kan offentlig og privat kapital hjelpe bedriftene våre?

En paneldiskusjon med: Moderator: Anita Moe Larsen, Norway Health Tech Innovasjon Norge v/ Per Niederbach Eksfin v/ Allon Groth DNB v/ Torgrim Isaksen Aleap v/ Erling Nordbø

Erling Nordbø Per Niederbach Allon Groth Torgrim Isaksen Anita Moe Larsen

Innovative prosesser i helse

Moderator: Sigrun Vik Working hands on with design driven innovation processes Sigrun Vik, lead designer of EGGS. Innovation is central in the development of the healthcare services of the future. In this, design driven is an essential tool to succeed in creating people centric services. At EHiN 2021, Sigrun Vik, Head of Health at EGGS […]

Sigrun Vik Knut Borch

The future of Healthcare – prevention

The future of Healthcare – prevention. International and Nordic perspective with insights and trends around prevention and becoming more data-driven within healthcare. Personal health and personal healthcare are priorities for both the population and the sector. The question is how to deliver on these expectations from the point of authority and in hospital management. Join three keynote-speakers […]

Koen Kas Peter Bergsten Andrew W. Proctor Marthe Iversøn Standeren

Ledersamtale: forebygging og egen mestring

Hvordan går vi fra reaktiv til proaktiv tilnærming fra både det offentlige og en selv?  Både som forebygging før ting skjer og som egenmestring/forebygging når ting har skjedd.  Hvordan snu offentlige investeringer til å matche dette? Hvordan skape et marked/forretning for alle de som nå kommer med løsninger innen mat/ernæring/trening/egenmestring etc.  – hvem betaler og […]

Margunn Aanestad Heidi Blengsli Aabel Mina Gerhardsen Arild Kristensen Elisabeth Jakobsen Anita Moe Larsen

Holocare, Telelogopedi og hjemmetriage

Moderator: Sveinung Tornås Telelogopedi Sunnnaas Sykehus Telelogopedi for pasienter med Afasi har blitt prøvd ut i flere ulike trinn på Sunnaas sykehus siden 2012 og munnet ut en PhD i år som nettopp har blitt godkjent. Man har blant annet undersøkt om og hvordan pasienter med språkvansker og delvis andre kognitive utfordringer klarer å forholde […]

Sonja Erlenkamp Jarl Erik Cedergren Per-Olav Rusås Andreas Ringman Uggla Sveinung Tornås

Syntetiske data – er det framtiden for AI?

Hvordan jobbes det med å ta i bruk AI (kunstig intelligens) for å skape syntetiske data? Og hva skal vi egentlig med syntetiske data? Norsk helsenett jobber for knytte helse Norge sammen gjennom digitalisering slik at helsepersonell og innbyggere har tilgang til sikrede data. Dette krever stor innsats på politisk nivå, og ikke minst på […]

Per-Morten Rummelhoff Nina Marie Wahl Fiona Ring Østensvig Torstein Aars