Archives

HELSELOGISTIKK – ET «MUST» PÅ NYE SYKEHUS

Helse Sør-Øst er i gang med å legge til rette for enklere arbeidsprosesser på sykehusene knyttet til pasientenes innsjekk og betaling, samt logistikken på sengepostene. Det planlegges mange nye sykehusbygg i regionen, og helselogistikk er en forutsetning for optimal utnyttelse av disse. Helse Vest og Helse Nord ligger noen år foran i løypa og har […]

Sykepleiedokumentasjon

Møteleder: Bente Christensen, Norsk Sykepleierforbund. Nursing diagnoses in extremely elderly patients: a big data analysis. Miriam de Abreu Almeida, RN, PhD, Postdoctoral degree at College of Nursing, University of Iowa Developing decision support for nurses: putting documentation data to good use. Karen Dunn Lopez, PhD, MPH, Associate Professor & Director – Center for Nursing Classification, […]

Miriam de Abreu Almeida Karen Dunn Lopez

Experiences in Nordic Countries with Patients’ Access to Electronic Health Records

What is the status on the implementation of Patient-Accessible Electronic Health Records? And what are the experiences from patients and health professionals so far? In this digital session we’ll hear about the national health portals and Patient-Accessible Electronic Health Records in Sweden, Norway, Finland, and Estonia and the related ongoing project “Nordic eHealth for Patients […]

Maria Hägglund Monika A. Johansen Vesa Jormanainen Peeter Ross

Fremtidens e-helseløsninger – Norske forskningsmiljøer i front

Nasjonal satsing på forskning og innovasjon bidrar til utvikling av morgendagens løsninger. Norske forskningsmiljøer er internasjonalt anerkjent og har et solid potensial for kommersialisering innen e-helse. Med støtte fra Norges Forskningsråd jobber Teknologioverføringskontorene (TTO Technology Transfer Offices) sammen for å videreutvikle forskning til samfunnsnyttige produkter og tjenester. I denne sesjonen presenteres tre spennende e-helseprosjekter med […]

Oddbjørn Hove Kari Øritsland Anna Dranovska Mari Mohn Paulsen Maja Mujic Elgsaas

Better eHealth across continents: experiences from Norwegian actors

BETTEReHEALTH aims to increase the level of international cooperation in eHealth, inform and strengthen end-user communities and policy makers in making the right decisions for the successful implementation of e-Health. BETTEReHEALTH will lead to increased opportunities for stakeholders in Africa and Europe with the overall aim of better health outcomes through better healthcare accessibility and […]

Austen Davis Konstantinos Antypas Jens Kaasbøll Dillys Larbi Shegaw Anagaw Mengiste

Innovasjon og næringslivssamarbeid i Vestre Viken

Innledning om innovasjon, program for DHO og testbed i Vestre Viken HF. Kristine Sahlberg, forsknings- og innovasjonssjef, Vestre Viken HF. Nå «ser» vi – videosamtale med AMK. Lise-Mette Lindland, avdelingssjef for AMK, Vestre Viken HF. Erfaringer fra brukerstyrt epilepsioppfølging. Marte Roa Syvertsen, lege ved Nevrologisk avdeling, Vestre Viken HF.   Moderator: Kristine Sahlberg.

Kristine Sahlberg Marte Roa Syvertsen Lise-Mette Lindland

Å tegne for å kommunisere bedre

Å tegne for å kommunisere bedre – et lynkurs i tegning Maria Berg-Leirvåg, Tjenestedesigner Marias del tar for seg tegning på jobb. Hvorfor er tegning nyttig i hverdagen? Det å jobbe som tjenestedesigner i skjæringspunktet mellom IT, helse og det offentlige er komplekst og noen ganger veldig abstrakt derfor bruker vi ofte tegning som et […]

Maria Berg-Leirvåg

Hjemmesykehus og digital hjemmeoppfølging

Sykehus og kommuner over hele Norge har startet å jobbe sammen om hjemmesykehus og digital hjemmeoppfølging. Hva skjer når sykehus og kommuner samarbeider på denne måten, og hva skal til for å etablere gode forløp? OUS og Oslo kommune har etablert satsingen «OUS Hjemme. Kommuner på Vestlandet og helseforetak er i gang med felles storsatsing […]

Karoline Vassbø Nyhus Elisabeth Dreier Sørvik Kari Eidnes Bjørkheim Laura Laukeland Kleiven

Hvordan skal vi gå videre med velferdsteknologi?

Velferdsteknologi-programmet ble etablert i 2013 og består av flere prosjekter, og skal bidra til at flere kommuner tar i bruk velferdsteknologi. Ca 340 kommuner er med i ulike prosjekter som skal ta i bruk velferdsteknologiske løsninger. Solrunn Hårstad, rådgiver for Helse IKT i Værnesregionen.  Værnes Respons er et interkommunalt samarbeid om responssentertjenester og betjener 12 […]

Solrunn Hårstad Bjørnar Alexander Andreassen Cecilie Karlsen

Hvordan kan offentlig og privat kapital hjelpe bedriftene våre?

En paneldiskusjon med: Moderator: Anita Moe Larsen, Norway Health Tech Innovasjon Norge v/ Per Niederbach Eksfin v/ Allon Groth DNB v/ Torgrim Isaksen Aleap v/ Erling Nordbø

Erling Nordbø Per Niederbach Allon Groth Torgrim Isaksen Anita Moe Larsen