Hvordan kan offentlig og privat kapital hjelpe bedriftene våre?

En paneldiskusjon med:

Moderator: Anita Moe Larsen, Norway Health Tech

  • Innovasjon Norge v/ Per Niederbach
  • Eksfin v/ Allon Groth
  • DNB v/ Torgrim Isaksen
  • Aleap v/ Erling Nordbø

Digitalt X Meeting Point